Młodzieżowa Rada Powiatu Włoszczowskiego

Młodzieżowi Radni Powiatu Włoszczowskiego złożyli ślubowanie

Uroczystą sesją inauguracyjną rozpoczęła swoją działalność Młodzieżowa Rada Powiatu Włoszczowskiego I kadencji. Gościem wydarzenia był przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, który gratulował radnym wyboru oraz zadeklarował  pełne wsparcie ze strony samorządu województwa w działaniach na rzecz włoszczowskiej społeczności. W uroczystości wzięli także udział poseł na Sejm RP Bartłomiej Dorywalski, radny Województwa Artur Konarski, Veronika Kurdybakha, radna Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz dyrektor Kancelarii Sejmiku Marta Solińska-Pela.

W poniedziałek 5 grudnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włoszczowie  odbyło się inauguracyjne posiedzenie, podczas którego piętnaścioro młodzieżowych radnych złożyło uroczyste ślubowanie oraz odebrało z rąk starosty Dariusza Czechowskiego zaświadczenie o wyborze.

– Objęcie mandatu radnego jest zaszczytem, ale także dużą odpowiedzialnością wobec mieszkańców powiatu włoszczowskiego – mówił przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś. – To, jaki będzie kształt lokalnej polityki młodzieżowej, zależy teraz w dużym stopniu od Was samych. Możecie liczyć na wsparcie ze strony Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Zachęcam Was też serdecznie do współpracy z Waszymi rówieśnikami z Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Przyszłość należy do młodzieży! – podsumował Andrzej Pruś.

Kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Powiatu mogły zgłaszać: samorządy uczniowskie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu, organizacje pozarządowe działające z młodzieżą lub na jej rzecz, funkcjonujące na terenie powiatu oraz sami zainteresowani.  O mandat radnego mogły ubiegać się osoby w wieku od 15 do 24 lat, zamieszkałe na terenie powiatu włoszczowskiego, będące przedstawicielem samorządu uczniowskiego szkoły ponadpodstawowej lub organizacji pozarządowej działającej z młodzieżą lub na jej rzecz – z terenu powiatu. Kandydować mogły także osoby, które dokonały zgłoszenia indywidualnego. W tym przypadku musiały przedstawić listę poparcia zawierającą co najmniej 10 podpisów osób, które w dniu udzielenia poparcia nie ukończyły 26 lat i stale zamieszkują na terenie powiatu włoszczowskiego.Wyboru radnych dokonała Komisja Rekrutacyjna powoływana przez Starostę Włoszczowskiego.

Młodzieżowa Rada Powiatu 2022-2024:
Natalia Borowska, Dawid Delczyk, Ewa Klapa, Zuzanna Łączek, Paweł Mikiewicz, Karolina Nagaba, Alicja Napora, Magdalena Rajek, Konrad Skutnik, Dominik Sornat, Karolina Szałańska, Wiktoria Szklarz, Kacper Tatar, Kacper Tkacz, Karol Wiśniewski.

Sesji towarzyszyło wręczenie uczniom z powiatu włoszczowskiego stypendiów Starosty za wysokie wyniki i szczególne osiągnięcia w nauce.

Stypendyści Starosty 2022-2023:
I Liceum Ogólnokształcące: Gabriela Nowak, Oliwia Peroń, Adrian Suliga, Julia Synowska, Magdalena Szczepanik, Filip Żmigrodzki; Zespół Szkół numer 2: Klaudia Bodzioch, Adrian Gębka, Zuzanna Gil, Kacper Jamróz, Dominik Kowalczyk, Dominik Nowak; Zespół Szkół numer 3: Karolina Dzióbek, Dajana Orzeł, Kinga Piorun, Kacper Turczyn, Oliwia Zalas.

fot. Moja Gazeta Lokalna online