Kapituła Świętokrzyskiej Victorii

Obradowała Kapituła Świętokrzyskiej Victorii

Dziś w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się I posiedzenie Kapituły XV edycji Nagrody „Świętokrzyska Victoria”. Podczas spotkania marszałek województwa Andrzej Bętkowski, który jest  jednocześnie przewodniczącym Kapituły wręczył nominacje jej członkom oraz przedstawił ideę „Świętokrzyskiej Victorii”.

– Ideą „Świętokrzyskiej Victorii” jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób – społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. Nagroda przyczynia się jednocześnie do integracji tych środowisk i pozytywnie wpływa na ich wzajemne relacje. Statuetki Świętokrzyskiej Victorii otrzymują te podmioty, które poprzez swoją działalność podnoszą znaczenie Województwa Świętokrzyskiego – przypomniał marszałek Andrzej Bętkowski.

Z kolei jak podkreśla przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś – Celem Nagrody jest również wspieranie prorozwojowych inicjatyw osób fizycznych i prawnych działających na terenie naszego regionu oraz promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania i kreowania rozwoju regionu.

Kapituła XV edycji Nagrody „Świętokrzyska Victoria” pracować będzie w składzie:

 • Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, przewodniczący Kapituły
 • Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, zastępca przewodniczącego Kapituły
 • Anna Ciulęba, dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa, sekretarz Kapituły
 • Maciej Gawin, przedstawiciel Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
 • Krzysztof Gajewski, przedstawiciel Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego
 • dr Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej
 • Jerzy Kolarz, Starosta Buski – przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego
 • Marcin Perz, prezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”
 • dr hab. Stanisław Głuszek, Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Zbigniew Mojecki, z-ca prezesa ds. Handlowych – Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem” – Laureat kat. „Przedsiębiorczość” XIII edycji
 • dr hab. Jacek Semaniak, Laureat kat. „Osobowość” XIII edycji
 • Marek Materek, prezydent Starachowic – Laureat kat. „Samorządność” XIII edycji
 • Jacek Boruciński, prezes Zarządu Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A. – Laureat kat. „Przedsiębiorczość” XIV edycji
 • Mirosław Gębski, Laureat kat. „Osobowość” XIV edycji
 • Adam Pałys, Wójt Gminy Solec-Zdrój – Laureat kat. „Samorządność” XIV edycji

Podczas dzisiejszego spotkania, dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Anna Ciulęba, pełniąca funkcję sekretarza Kapituły przybliżyła regulamin przyznawania  nagrody oraz harmonogram prac Kapituły.

“Świętokrzyska Victoria” przyznawana jest w trzech kategoriach: „Samorządność” (dla gmin i powiatów), „Osobowość” (dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, społeczników, regionalistów, itp.) oraz „Przedsiębiorczość” (dla wyróżniających się firm naszego regionu).

Nadsyłanie wniosków we wszystkich kategoriach potrwa do końca I kwartału 2023 r.  Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła przyzna po pięć nominacji w każdej kategorii, następnie wyłoni laureatów XV edycji „Świętokrzyskiej Victorii”. Uroczysta gala, podczas której ogłoszone zostaną wyniki, odbędzie się 23 czerwca 2023 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach.