Andrzej Pruś, Andrzej Bętkowski kupują ozdoby świąteczne

W naszym urzędzie trwa kiermasz świąteczny. Zapraszamy

Świąteczne stroiki, bombki, obrazy, szopki, które zostały wykonane przez podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych można kupić na Świątecznym Kiermaszu Ekonomii Społecznej, który odbywa się w dniach 5 – 6 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Wyjątkowe ozdoby zakupili: marszałek Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, wicemarszałek Marek Bogusławski, członek Zarządu Marek Jońca, sekretarz województwa Mariusz Bodo. Kiermasz organizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. 

– Jak co roku przed świętami organizujemy kiermasz, podczas którego swoje umiejętności mogą zaprezentować podopieczni zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej. Co roku coś pięknego znajduję dla siebie i swoich bliskich na kiermaszu. W taki sposób można wspierać osoby zagrożone marginalizacją, wykluczeniem do czego zachęcam innych- mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

Świąteczny Kiermasz Ekonomii Społecznej odbywa się 5 i 6 grudnia w godz. od 8.30 do 12.00 na parterze przy Biurze Obsługi Klienta w budynku C2 Urzędu Marszałkowskiego oraz siedmiu instytucjach publicznych na terenie Kielc. Jest  to doskonała okazja do zakupu niepowtarzalnych ozdób świątecznych i gwiazdkowych prezentów, wykonanych przez uczestników dwudziestu podmiotów ekonomii społecznej.

W kiermaszu biorą udział m. in. zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, przedsiębiorstwa społeczne i stowarzyszenia. Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na cele społeczne, m.in. na integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych marginalizacją, wykluczeniem.

 

Na Świąteczny Kiermasz Ekonomii Społecznej zapraszają:

• Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 5-6.12.2022
• I Urząd Skarbowy w Kielcach 5.12.2022
• II Urząd Skarbowy w Kielcach 5.12.2022
• Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 5.12.2022
• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach 6.12.2022
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach, znajdujący się przy ul. Kolberga 5-6.12.2022
• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Warszawska 6.12.2022
• Wodociągi Kieleckie 5-6.12.2022

Będzie można zakupić produkty wykonane przez:

• WTZ Belno
• WTZ Piasek Wielki
• WTZ przy DPS św. Brata Alberta Kielce
• Warsztat Terapii Zajęciowej (Wiejskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo) – Fanisławice
• WTZ Skarżysko
• ZAZ Styków
• Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS w Gnojnie
• Fundacja Instytut Rozwoju Rynku Kielce
• WTZ OSINY
• WTZ Kałków
• ZAZ Caritas
• Świętokrzyski Dom Samopomocy
• Warsztat Terapii Zajęciowej w Czekarzewicach
• WTZ Sobów
• Warsztat Terapii Zajęciowej w Busku –Zdroju
• Koło Gospodyń Wiejskich “Stokrotki”
• ZAZ Nadzieja Rodzinie Kielce
• Dzienny Dom Pobytu “Otwarte serca” Sędek
• PSONI Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach
• Środowiskowy Dom Samopomocy typu B ul. Kołłątaja 4, Kielce