Img 1632

Terytorialsi przysięgali

W Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych na kieleckiej Bukówce kilkudziesięciu żołnierzy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyło 4 grudnia wojskową przysięgę. W uroczystości wzięli udział: marszałek Andrzej Bętkowski, poseł Krzysztof Lipiec, senator Krzysztof Słoń.

Obecnie 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej liczy prawie 2 tys. osób. Jest przeznaczona do prowadzenia działań w Stałym Rejonie Odpowiedzialności – we współdziałaniu z pozamilitarnymi ogniwami systemu obronności państwa – realizując zadania zabezpieczenia swobody manewru wojsk operacyjnych oraz sił sojuszniczych. Przeznaczona jest również do udziału w akcjach ewakuacji ludności cywilnej, zwalczaniu skutków katastrof, klęsk żywiołowych a także ataków terrorystycznych.