Na wsparcie seniorów i osób niesamodzielnych

Na wsparcie seniorów i osób niesamodzielnych

Marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik podpisali dziś umowy z gminą Bodzentyn i Fundacją La Zebra na dofinansowanie działań związanych z opieką, wsparciem i integracją osób starszych i niesamodzielnych . Wartość dofinansowania obu projektów przekracza 970 tysięcy złotych. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

– To niezwykle ważne, prospołeczne projekty, ponieważ jesteśmy w gronie tych województw, których społeczeństwo szybko się starzeje. Jest bardzo dużo osób starszych, niesamodzielnych, potrzebujących wsparcia. Dlatego cieszą projekty mające na celu przedłużenie samodzielności i sprawności fizycznej osób starszych, poprzez zajęcia z fizjoterapeutą, możliwość aktywnego spędzania czasu, stwarzanie miejsc, gdzie te osoby mogą się spotykać. Dzięki temu będą się one czuły potrzebne – podkreślała wicemarszałek Renata Janik.

Gmina Bodzentyn będzie realizować projekt “Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn”. Wartość projektu: 750 938,00 zł, zaś dofinansowania 694,508 zł. Jego celem jest zapobieganie pogłębiania się niesamodzielności osób starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenów gminy Bodzentyn, poprzez kompleksowe usługi opiekuńcze, świadczone w ramach działalności Domu Seniora w okresie 36 miesięcy od 1.05.2019 do 30.04.2022r.
W ramach projektu doposażony zostanie Klub Seniora – utworzenie szatni, pomieszczenia gospodarczego, świetlicy, kuchni, spiżarni, doposażenie sali gimnastycznej, położenie kostki, zaaranżowanie terenów zielonych. Seniorzy będa mogli skorzystać z poradnictwa prawnego, zajęć z kompetencji cyfrowych i kulturalnych, z zajęć z fizjoterapeutą, edukacji zdrowotnej, wyjazdów na baseny mineralne.

Drugi z projektów “Wsparcie osób niesamodzielnych dzięki utworzeniu Klubu Aktywnego Seniora” realizować będzie Fundacja La Zebra. Wartość projektu: 302 806,25 zł, dofinansowanie: 279 556,25 zł.
Celem projektu jest zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych dla 10 osób niesamodzielnych z terenu gminy Koprzywnica i tym samym poprawa ich funkcjonowania w środowisku lokalnym. Klub Aktywnego Seniora będzie działał w miejscowości Krzcin. W gminie nie ma miejsc dedykowanych osobom niesamodzielnym, gdzie mogłyby otrzymać opiekę jednocześnie mając możliwość aktywnego spędzania czasu. Organizowane będą zajęcia aktywizujące dla podopiecznych Klubu (hortiterapia, fizjoterapia a także zajęcia kulturalne) oraz kursy dla opiekunów Klubu Seniora.

Galeria zdjęć

Lokalizacja