Targi Bau

Nabór otwarty na wyjazdową misję gospodarczą na targi BAU w Monachium w terminie 16-20 kwietnia 2023 r

Województwo Świętokrzyskie ogłasza nabór wniosków dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego (12 miejsc) działających w branżach: zasobooszczędne budownictwo, zrównoważony rozwój energetyczny, sektor metalowo-maszynowy, metalowo-odlewniczy oraz informacyjno-komunikacyjny (usługi budownictwa) w wyjazdowej misji gospodarczej na targi BAU MONACHIUM 2023, w terminie 16-20 kwietnia 2023 r.

W ramach dofinansowania uczestnictwa w misji Organizator pokrywa dla jednego uczestnika, w ramach pomocy de minimis 100% wysokości kosztów tj. m.in.: przelotów, przejazdów, zakwaterowania w hotelu, biletów wejściowych na Targi, wyżywienia, przejazdów lokalnych, ubezpieczenia zdrowotnego na czas wyjazdu.

Wyjazdowa misja gospodarcza organizowana jest przez Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu promocji gospodarczej województwa świętokrzyskiego: „Świętokrzyskie – hard to pronunce, easy to do business in,  Działanie 2.4 – „Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na lata 2014-2020.

W misji mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy, którzy spełnią warunki, określone w Formularzu zgłoszeniowym (Kryteria formalne/ wejścia).

Przewidywana liczba miejsc: 12 przedsiębiorców – maksymalnie jeden przedstawiciel z jednego przedsiębiorstwa.

Termin nadsyłania wniosków: do 10.01.2023 r.

Wypełnione i podpisane Wnioski należy składać osobiście w sekretariacie Departamentu Inwestycji i Rozwoju – Kielce, ul. Sienkiewicza 63 lub przesłać: tradycyjną drogą pocztową (decyduje data wpływu) lub e-mailową skan na adres elektroniczny pracowników Departamentu Inwestycji i Rozwoju:

aneta.wachowicz-sawa@sejmik.kielce.pl lub agnieszka.rachwal@sejmik.kielce.pl

w tytule e-maila: Wyjazdowa misja gospodarcza na targi BAU MONACHIUM 2023

Kontakt:

  • Aneta Wachowicz-Sawa, Agnieszka Rachwał

tel. 41 365 81 92, 41 365 81 81

Wnioski nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.