Uczestnicy Misji Gospodarczej

NABÓR OTWARTY na wyjazdową misję gospodarczą Nord Baltik do Estonii i Finlandii połączoną ze spotkaniami B2B w terminie 10 – 15 września 2023 r.

Województwo Świętokrzyskie ogłasza nabór wniosków dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego (10 miejsc) działających w branżach: zasobooszczędne budownictwo, zrównoważony rozwój energetyczny, sektor wykończenia wnętrz, sektor usług dla budownictwa w wyjazdowej misji gospodarczej do Estonii i Finlandii połączonej ze spotkaniami B2B w terminie 10 – 15 września 2023 r.

W ramach dofinansowania uczestnictwa w misji Organizator pokrywa dla jednego uczestnika, w ramach pomocy de minimis 100% wysokości kosztów tj. m.in.: przelotów, przejazdów, zakwaterowania w hotelu, biletów wejściowych na Targi Habitare w Helsinkach, wyżywienia, przejazdów lokalnych, ubezpieczenia zdrowotnego na czas wyjazdu.

Wyjazdowa misja gospodarcza organizowana jest przez Oddział Współpracy Gospodarczej i Projektów Europejskich Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu promocji gospodarczej województwa świętokrzyskiego: „Świętokrzyskie – hard to pronunce, easy to do business in”, Działanie 2.4 – „Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na lata 2014-2020.

W misji mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy, którzy spełnią warunki, określone w Formularzu zgłoszeniowym (Kryteria formalne / wejścia).

Przewidywana liczba miejsc: 10 przedsiębiorców – maksymalnie jeden przedstawiciel z jednego przedsiębiorstwa.

Nabór do dnia: 23.06.2023 r.

Wypełnione i podpisane Wnioski należy składać osobiście w sekretariacie Departamentu Inwestycji i Rozwoju – Kielce, ul. Sienkiewicza 63 lub przesłać: tradycyjną drogą pocztową (decyduje data wpływu) albo e-mailową – skan na adres elektroniczny pracowników Departamentu Inwestycji i Rozwoju:
piotr.zoladek@sejmik.kielce.pl lub tomasz.galucha@sejmik.kielce.pl
w tytule e-maila: Wyjazdowa misja gospodarcza Nord Baltik do Estonii i Finlandii

Kontakt:

Piotr Żołądek, Tomasz Gałucha
tel. 41 395 14 07, 41 395 14 40

Wnioski nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Do pobrania:

Program-ramowy-misji-NordBaltik-2023

Regulamin

Załącznik nr 1 _Formularz_zgłoszeniowy_NordBaltik-2023

Załącznik nr 2 Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o pomocy de minimis