4

 Najlepsi informatycy szkół podstawowych wyłonieni!

W środę, 12 czerwca w Kieleckim Parku Technologicznym odbył się finał trzeciej edycji konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat”, a następnie podsumowanie Projektu “Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków” realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Projekt objęty był patronatem  Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Jacek Wołowiec, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Katarzyna Nowacka,  Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, a także pracownicy Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego.

Trzecia edycja konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat” przeprowadzona była w trzech kategoriach: uczniowie klas I-III wykonywali w programie Scratch prezentację multimedialną na temat „Najciekawsza przygoda Twojego ulubionego bohatera książkowego”- I miejsce w tej kategorii zajęła Maja Bronarska ze Szkoły Podstawowej nr 25 w Kielcach, uczniowie klas IV-VII wykonywali w programie Scratch pracę będącą grą edukacyjną na temat „Z biografii wybitnych matematyków” – I miejsce zajęła Wiktoria Chaba ze Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach, zaś uczniowie klas VII-VIII wykonywali w programie Scratch pracę będącą grą edukacyjną na temat „Szanuję środowisko – z ekologią za pan brat”- I miejsce zajął Andrzej Markiton ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 w Kielcach.

Nagrody dla uczniów ufundowane zostały przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Dodatkowo upominki dla finalistów przygotowała firma Microsoft.

Tegoroczna, trzecia już edycja Projektu Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków” realizowana była od IX 2018 roku do VI 2019 roku i była kontynuacją poprzednich dwóch edycji projektu, rozszerzoną o kolejne działania związane z nauką programowania oraz wykorzystaniem technologii informacyjnej w procesie dydaktycznym. Uczestniczyło w niej 80 szkół.

Głównym celem Projektu ŚAMI jest upowszechnienie nauki programowania w szkołach naszego województwa. Ze względu na wdrażane zmiany w nauczaniu informatyki adresatami są nauczyciele, którzy chcą podnieść swoje kompetencje i aktywnie uczestniczyć w procesie upowszechniania nauki programowania. Kolejnym adresatem Projektu są szkoły, które włączając się w jego realizację, mogą aktywnie uczestniczyć w procesie popularyzacji informatyki i programowania poprzez prezentację własnej aktywności w tym obszarze. Jednym z celów tych działań było przygotowanie uczniów do udziału w konkursie „Z Panem Scratchem za pan brat” oraz innych konkursach informatycznych prowadzonych na terenie kraju i poza jego granicami. Dla nauczycieli Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli przygotowało różne formy doskonalenia związane z nauką programowania. Uczestnicy szkoleń mieli możliwość wymiany doświadczeń w ramach sieci współpracy opartej na platformie e-learningowej.

W nowej podstawie programowej informatyki wiele uwagi przywiązuje się do umiejętności pracy zespołowej, w tym również z wykorzystaniem usług dostępnych w chmurze internetowej. Aktualnie Ministerstwo Cyfryzacji realizuje projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, który ma na celu zapewnienie wszystkim szkołom bezpłatnego, szerokopasmowego dostępu do Internetu. W związku z tym ŚCDN zaprosiło kolejne szkoły do udziału we wdrożeniu bezpłatnej usługi Microsoft Office 365 Education, która udostępnia szkołom, nauczycielom i uczniom szereg aplikacji „chmurowych” dedykowanych do wykorzystania w procesie dydaktycznym.

W sumie w trzech edycjach Projektu Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków” uczestniczyło 149 szkół oraz 611 nauczycieli.