Uroczyste Wręczenie Nauczycielom Aktów Nadania Stopnia Awansu Zawodowego

Nauczyciele z Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze z awansem zawodowym

Bożena Lipowska i Łukasz Chudziński otrzymali tytuł nauczyciela mianowanego. Akty nadania stopnia awansu zawodowego wręczyła nauczycielom Renata Bilska, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych podczas uroczystości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nauczyciele przystąpili 20 lipca 2023 r. Zaprezentowali swój dorobek zawodowy, a następnie odpowiadali na pytania członków komisji egzaminacyjnej.

18 września podczas uroczystości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego nauczyciele odebrali akty nadania awansu zawodowego i złożyli uroczyste ślubowanie.

Nauczyciele, którzy otrzymali awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego:

Bożena Lipowska – zatrudniona na stanowisku nauczyciela-wychowawcy w Zespole Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

Łukasz Chudziński – zatrudniony na stanowisku nauczyciela-wychowawcy w Zespole Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze – Oddział Psychiatrii w Kielcach.

 

Od 1 września 2022 r. zostały wprowadzone nowe zasady w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Nauczyciele, którzy przystąpili w tym roku do egzaminu realizują ścieżkę awansu zawodowego na starych zasadach, według których nauczyciel mianowany to trzeci stopień awansu zawodowego. Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. (Karta Nauczyciela) mógł go zdobyć nauczyciel kontraktowy, który oprócz posiadanych kwalifikacji odbył staż trwający 2 lata i 9 miesięcy, uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego  za okres stażu oraz zdał egzamin.

 

Galeria zdjęć