Wicemarszałek Bogusławski Udziela Wywiadu Do Mikrofonów Radiowych

Podsumowano efekty realizacji Programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi

W Świętokrzyskim Centrum Onkologii odbył się briefing prasowy dotyczący rozpoczynającego się XI Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Podsumowano efekty Programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi, realizowanego przez ŚCO w latach 2017-2022, przedstawiono informację o bezpłatnych badaniach, czynnikach ryzyka i objawach alarmowych nowotworów głowy i szyi oraz o możliwościach leczenia w ŚCO. W spotkaniu wziął udział wicemarszałek Marek Bogusławski.

W dniach 18-23.09.2023 odbywa się XI Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, w którym uczestniczą ośrodki onkologiczne, w tym również Świętokrzyskie Centrum Onkologii. W ramach XI Tygodnia Profilaktyki NGiS odbywają się bezpłatne badania laryngologiczne oraz spotkania z przedstawicielami samorządu terytorialnego, mediami, pacjentami, młodzieżą, podczas których lekarze otolaryngolodzy edukują w zakresie czynników ryzyka i objawów nowotworów głowy i szyi. Organizatorem działań profilaktyczno-edukacyjnych jest Europejskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi (EHNS).

Podczas spotkania w Świętokrzyskim Centrum Onkologii podsumowano efekty Programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi, realizowanego przez ŚCO w latach 2017-2022. W tym okresie Świętokrzyskie Centrum Onkologii we współpracy z 90 partnerami (POZ) realizowało program profilaktyczny „Twój świadomy wybór – profilaktyka nowotworów głowy i szyi”, którego celem było wczesne wykrycie choroby u osób znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka. Kwalifikowanie do programu pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka było zadaniem lekarzy z POZ. Projekt był przeznaczony dla osób w wieku 40-65 lat z województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego, palących papierosy, nadużywających alkoholu, mających podwyższone ryzyko zakażenia wirusem HPV, lub mających przynajmniej jeden trwający dłużej niż 3 tygodnie objaw mogący wskazywać na zwiększone ryzyko nowotworów głowy i szyi, niezwiązany z infekcją górnych dróg oddechowych: ból gardła, pieczenie języka, przewlekła chrypa, niegojące się owrzodzenie jamy ustnej, jednostronna niedrożność lub krwawienie z nosa, problemy z przełykaniem, guz na szyi. Badanie składało się z wywiadu, standardowego badania laryngologicznego oraz oceny stanu nosa, jamy ustnej, gardła i krtani przy pomocy fiberoskopu, czyli cienkiego elastycznego wziernika z kamerą.

Projekt „Twój świadomy wybór – program profilaktyki nowotworów głowy i szyi”, Działanie 5.1 programy profilaktyczne, V Wsparcie dla obszaru zdrowia, był dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wicemarszałek Marek Bogusławski apelował podczas dzisiejszego briefingu do mieszkańców województwa świętokrzyskiego o poddawanie się badaniom profilaktycznym:

– Z tego programu skorzystało ponad 12 tysięcy osób, wykryto około 60 nowotworów, ponad 60 % zostało wykrytych w pierwszym stadium zaawansowania, umożliwiającym całkowite wyleczenie. Pacjenci, u których wykryto nowotwór, zostali skierowani do pogłębionej diagnostyki i objęci leczeniem. To pokazuje jak ważny jest czynnik czasowy i jaki kolosalny wpływ mają działania profilaktyczne na zdrowie i życie pacjentów, mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Pragnę się głęboko pokłonić i podziękować pracownikom Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, którzy znakomicie realizowali ten program. Potwierdził on to, co wiemy od dawna: badania profilaktyczne w wykrywaniu nowotworów, a w szczególności nowotworów głowy i szyi, są sprawą kluczową. – mówił wicemarszałek Marek Bogusławski.

W czasie briefingu przedstawiono także informacje, dotyczące planowanego w przyszłości, nowego projektu profilaktycznego “Profilaktyka świętokrzyskich pracowników”. Jego głównym beneficjentem ma zostać Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, a partnerem ŚCO. Projekt jest zaplanowany na 5 lat, ze wsparcia będzie tu mogło skorzystać 50 tys. mieszkańców województwa świętokrzyskiego (40+, pracujących zawodowo). W programie zaplanowano działania edukacyjne, badania i konsultacje lekarskie (m.in. laryngolog, kardiolog, pulmonolog, badania genetyczne BRCA1/BRCA2 – pod kątem ryzyka raka piersi/jajnika), morfologia, cholesterol, usg tarczycy, prostaty, niskodawkowa tomografia płuc, nasofiberoskopia, biopsja, diagnostyka HPV i inne. Panel badań jest bardzo szeroki. Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia i wydłużenie aktywności zawodowej pracujących mieszkańców województwa świętokrzyskiego (wiek 40+)

W dzisiejszym spotkaniu uczestniczyli także: dr n. med. Sławomir Okła – kierownik Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi, dr n.med. Kamil Michta z Kliniki OChGiS, dr n.med. Piotr Kędzierawski – specjalista radioterapii onkologicznej oraz pacjenci, którzy byli leczeni z powodu nowotworów głowy i szyi.

 

Galeria zdjęć