Otwarcie Nowej Siedziny Ipn

Nowa siedziba IPN i piknik wojskowy

Można było skosztować wojskowej grochówki, zobaczyć replikę historycznego stanowiska ogniowego z Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, obejrzeć pokazy sprzętu wojskowego, wystawę patriotyczną „Archiwum Pełne Pamięci”, czy zajrzeć na stoisko księgarni Instytutu Pamięci Narodowej. A wszystko to podczas wydarzeń towarzyszących otwarciu nowej siedziby Delegatury IPN w Kielcach. Na zaproszenie Prezesa Instytutu w kieleckiej uroczystości uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Województwa Anita Koniusz.

– Gratuluję pracownikom kieleckiej Delegatury IPN nowej siedziby. Jestem przekonany, że nowoczesny obiekt nie tylko pozwoli pracować w bardziej komfortowych warunkach, ale przede wszystkim ułatwi mieszkańcom Kielc oraz regionu korzystanie z bogatych i ciągle rozszerzających się zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej. A przecież tych gromadzonych przez IPN artefaktów – dokumentów, fotografii, świadectw, pamiątek rodzinnych – ciągle przybywa. Warto do nich sięgać, bo są dokumentacją polskiej historii – mówi przewodniczący sejmiku Andrzej Bętkowski.

Nowa siedziba kieleckiej Delegatury IPN powstała tuż obok użytkowanych już przez instytucję budynków przy Alei Na Stadion 1.  Obiekt wyposażony jest w nowoczesną salę konferencyjną, czytelnię dla osób korzystających z zasobów IPN oraz rozbudowane archiwum, do którego trafiają prywatne pamiątki (zdjęcia, dokumenty itp.), będące w obszarze zainteresowań IPN. Kielecka delegatura jest w posiadaniu prawie 1900 metrów bieżących akt, a dokumentów tych stale przybywa.

Podczas uroczystości do zasobu archiwalnego Delegatury IPN w Kielcach oficjalnie przekazana została spuścizna śp. Wandy Madejczyk „Adyz domu Sołhaj – żołnierza Armii Krajowej, uczestniczki akcji „Burza”, a także poetki, wracającej w swych wierszach do tragicznych wydarzeń II wojny światowej oraz bohaterskiej działalności żołnierzy AK.

Równolegle do oficjalnej uroczystości otwarcia nowej siedziby Delegatury IPN, odbywały się wydarzenia towarzyszące – organizatorzy uruchomili stoisko księgarni IPN,  można było zwiedzić nowy obiekt, obejrzeć wystawę poświęconą projektowi „Archiwum Pełne Pamięci”, a także wziąć udział w pikniku wojskowym.

Ten ostatni, powiązany z prezentacją sprzętu wojskowego, wzbudził ciekawość zwłaszcza młodszego pokolenia. Wyjątkowym zainteresowaniem cieszyła się replika stanowiska ogniowego z Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte.

– Takie pokazy sprzętu wojskowego szczególnie trafiają do wyobraźni młodego pokolenia i są fantastyczną lekcją historii; najłatwiej przyswajaną, bo odbywającą się w niezobowiązujących okolicznościach. Pamięć to klucz do przyszłości, dlatego pamięć o polskiej historii, naszych bohaterach – ofiarach nazistowskiego i komunistycznego totalitaryzmu jest tak istotna – podkreśla Anita Koniusz, członek Zarządu Województwa.

Do zadań Instytutu Pamięci Narodowej należy  gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa, ściganie zbrodni nazistowskich i komunistycznych, w tym także prowadzenie śledztw, które mają skutkować  wymierzeniem sprawiedliwości dziejowej i przywróceniem godności ofiarom. Instytut dba o miejsca pamięci narodowej oraz o upamiętnienie ofiar represji hitlerowskich i stalinowskich. Zadaniem IPN jest również wspieranie dekomunizacji przestrzeni publicznej w Polsce. W realizacji swojej misji IPN współpracuje z osobami oraz instytucjami w kraju i za granicą. Prowadzi też szeroką działalność naukową i edukacyjną, przywracając pamięć i prawdę o przeszłości.