Uczestnicy Uroczystości Przecinają Na Parkingu Wstęgę

Przyszpitalny parking w Czerwonej Górze otwarty

Marszałek Renata Janik i wicemarszałek Marek Bogusławski wzięli udział w otwarciu nowego parkingu dla pacjentów i personelu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. 51 miejsc postojowych, które dziś zostały oddane do użytku to kolejne ważne przedsięwzięcie, które mogło być zrealizowane w ostatnim czasie w tej placówce dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Świętokrzyskiego. Przed nami kolejne, znaczące inwestycje.

Ku zadowoleniu pacjentów i personelu

Dobiegła końca realizacja dwuletniej inwestycji pn. „Adaptacja terenu przy wjeździe na teren szpitala na potrzeby parkingu dla pacjentów i personelu – Etap II na minimum 51 miejsc”. Całkowity koszt budowy parkingu wyniósł 575 440,00 zł, z czego kwota, którą Zarząd Województwa wyasygnował na dofinansowanie tego zadania to 482 800,00 zł.

Etap II był kontynuacją I etapu inwestycji realizowanej w latach 2022-2023, kiedy to przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze powstało 85 miejsc parkingowych. Tamto przedsięwzięcie również zyskało dofinansowanie z budżetu Województwa Świętokrzyskiego kwotą 358 906,00 zł.

– To bardzo ważna inwestycja. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Czerwonej Górze inwestujemy zarówno w najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę, w najnowocześniejsze metody leczenia pacjentów, ale równie ważne są miejsca parkingowe, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki środkom Samorządu Województwa Świętokrzyskiego i środkom własnym szpitala mogliśmy wybudować w dwóch etapach 136 miejsc parkingowych. Powstało również, co bardzo ważne, 7 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych – mówi marszałek Renata Janik. – Szpital w Czerwonej Górze jest jedynym szpitalem chorób płuc w naszym województwie, w związku z tym przejeżdża tutaj wiele osób, ponadto ciągle rozszerzamy działalność placówki o kolejne oddziały, dlatego tak bardzo ważne jest, by pacjenci, którzy tu przyjeżdżają, mogli pozostawić w komfortowych warunkach swoje samochody. Równie ważne aby także personel szpitala nie martwił się gdzie może zaparkować – dodaje Renata Janik.

Decyzja o wybudowaniu parkingu była ściśle związana z odpowiedzialnością WSS za zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych, w tym skrócenie czasu dotarcia i zaparkowania na terenie lecznicy pacjentom, którzy przybywają na leczenie. Obecna tendencja do przemieszczania się prywatnymi samochodami oraz lokalizacja szpitala w Czerwonej Górze zrodziły dużą potrzebę utworzenia dodatkowych, niezbędnych miejsc parkingowych zarówno dla pojazdów pacjentów tam hospitalizowanych jak również dla personelu.

– Pragnę pogratulować dyrektorowi szpitala panu Youssefowi Sleimanowi jego inwencji i zaangażowania w cały cykl inwestycji, które przeprowadził. Wiele nowych obiektów wyrosło tutaj jak na drożdżach. Specjalistyczny Szpital w Czerwonej Górze pięknieje nam z dnia na dzień a możliwości przyjęć pacjentów są coraz lepsze – podkreśla wicemarszałek Marek Bogusławski. – Z panią marszałek Renatą Janik i całym Zarządem Województwa zapewniamy, że nie ustaniemy w inwestowaniu w pacjentów naszego województwa, którzy, jak mniemamy, leczeni są dzisiaj w naprawdę komfortowych warunkach. Pochylamy się nad naszymi pacjentami po to, by czuli bezpieczeństwo zdrowotne i mogli być w godnych warunkach leczeni, diagnozowani i rehabilitowani – dodaje.

Inwestycja swoim zakresem wraz z etapem I obejmowała opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych, prace przygotowawcze, roboty budowlane, instalacyjne sanitarne i elektryczne. W ramach prac wykonano między innymi nawierzchnię z kostki brukowej na potrzeby utworzenia stanowisk postojowych, dróg manewrowych oraz zjazdów. Wykonano częściową odbudowę chodników, oznakowanie pionowe i poziome, zainstalowano separator koalescencyjny wraz z kanałami kanalizacji deszczowej i studniami, zamontowane zostały słupy oświetleniowe i odwodnienia liniowe, rozbudowano istniejącą tablicę elektryczną rozdzielczą w celu podłączenia nowych instalacji.

Powstało także 28 stanowisk umożliwiających instalację stacji ładowania samochodów elektrycznych. Całkowita powierzchnia utwardzona obu parkingów to prawie 3 400 m2.

Duże nakłady na placówki ochrony zdrowia

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ochronę zdrowia mieszkańców regionu traktuje priorytetowo, co przekłada się na ilość środków finansowych, które przeznacza corocznie z budżetu na ten cel. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Czerwonej Górze jest tego doskonałym przykładem.

Niewątpliwie jedną z najważniejszych inwestycji z wielu zrealizowanych w ostatnich latach w tej placówce była budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc. W pawilonie znalazły się: Oddział I Chorób Płuc i Gruźlicy, Oddział II Chorób Płuc i Gruźlicy, Izba Przyjęć  (Pulmonologiczna), Dział Badań Czynnościowych Układu Oddechowego i Laboratorium Prątka Gruźlicy, oraz przebudowano pierwsze piętro segmentu A na potrzeby utworzenia nowego Oddziału III Chorób Płuc oraz Działu Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Oddychania.

Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc zostało wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny, a warunki hospitalizacji pacjentów wpisują się w światowe standardy.

Całkowita wartość tego zadania wyniosła ponad 47 mln złotych w tym dofinansowanie ze środków budżetu województwa świętokrzyskiego to prawie 8 mln złotych.

Kolejną z dużych, bardzo potrzebnych inwestycji była przebudowa Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej w nowej lokalizacji. Przed generalnym remontem posiadający 41 łóżek Oddział zajmował III piętro w budynku A.

Rozbudowa szpitala i uruchomienie Świętokrzyskiego Centrum Chorób Płuc pozwoliły na adaptację II piętra segmentu A szpitala.

Pomieszczenia II piętra przeszły kapitalny remont. Wymieniono wszystkie drzwi, okna i okładziny na nowe. W części pomieszczeń zamontowano sufity podwieszane. Wymieniono również stare instalacje na nowe tj.: instalację elektryczną, teletechniczną, przywoławczą, oraz pozostałe instalacje niskoprądowe, piony wodno-kanalizacyjne, instalację gazów medycznych. Ponadto częściowo rozbudowano instalacje centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz zamontowano dodatkowe jednostki klimatyzacji. Doposażono oddział w nowy sprzęt i wyposażenie socjalno-bytowe, tj. nowe meble, szafki przyłóżkowe, krzesła, taborety, parawany. Zwiększyła się liczba łóżek do 47 – o 6 więcej niż w starym oddziale.

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej była możliwa dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, który dofinansował zadanie kwotą 3 mln 899 tys.

Rok 2024 z kolejnymi inwestycjami

Nowe systemy bezpieczeństwa, modernizacja układów wentylacji i zasilania, adaptacja i modernizacja pomieszczeń – to część z długiej listy planowanych na bieżący rok prac budowlanych i remontowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. Lepsza infrastruktura to bezpieczne warunki do diagnostyki i leczenia dla pacjentów i większy komfort pracy dla personelu. Na ten cel Samorząd Województwa przyznał ponad 3 mln zł dofinansowania.

Inwestycje zaplanowane do realizacji w ciągu najbliższych miesięcy są bardzo zróżnicowane i poprawią zarówno komfort pacjentów, jak i warunki pracy personelu szpitala.

Co więcej: szpital w Czerwonej Górze pozyskał ponad 2 mln 300 tys. zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na nowe specjalistyczne urządzenia medyczne i aparaturę. Całkowity koszt zaplanowanych zakupów to prawie 3 mln zł.

Prawidłowe i nieprzerwane działanie szpitala jest w dużej mierze uzależnione od posiadanych zasobów sprzętowych. Im starszy sprzęt i wyposażenie, tym więcej awarii i kosztów związanych z ich usuwaniem i serwisowaniem go. Z jednej strony dezorganizuje to pracę szpitala, gdyż niedziałający sprzęt uniemożliwia planową realizację procedur medycznych, z drugiej strony utrzymywanie starego sprzętu i urządzeń bywa nieopłacalne z finansowego punktu widzenia – może być droższe niż zakup nowego.

Wśród urządzeń planowanych do nabycia znajdują się m.in. kolonoskop, gastroskop, duodenoskop, chirurgiczna wiertarka szybkoobrotowa z napędem neurochirurgicznym, wiertarka ortopedyczna, aparat do biopsji fuzyjnej przezkroczowej stercza, aparat do laseroterapii biostymulacyjnej ze skanerem, ureterorenoskop półsztywny, mobilny system USG z tabletem, myjnia endoskopowa, myjnia dezynfektor z wyposażeniem. łóżka szpitalne elektryczne, zestawy narzędzi ortopedycznych oraz inne. Łącznie to prawie 30 pozycji.

 

Galeria zdjęć