Projekty Rpo Marszałek A. Bętkowski I Wicemarszałek R Janik

Nowe projekty RPO: profilaktyka chorób zawodowych, przedszkola, edukacja zawodowa

Zarząd Województwa, reprezentowany przez Marszałka Andrzeja Bętkowskiego i Wicemarszałek Renatę Janik, zawarł dziś umowy na dofinansowanie siedmiu nowych projektów Regionalnego Programu Operacyjnego. Do autorów projektów, w których weźmie udział 330 osób, trafi ponad 2,6 mln zł. Projekty, finansowane ze środków Unii Europejskiej, mają poprawić stanu zdrowia pracowników świętokrzyskich firm i instytucji, rozwijać edukację przedszkolną oraz wspierać szkolnictwo zawodowe.

– Cztery przedsięwzięcia, spośród dziś dofinansowanych projektów, dotyczą profilaktyki chorób zawodowych – poinformowała Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Renata Janik. – Wsparcie trafi w sumie do 226 osób, a będą to pracownicy Urzędu Gminy w Morawicy, Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach. Projekty dostosowane są do potrzeb pracowników tych instytucji, którzy wykonują na co dzień głównie prace biurowe. Czynnikami ryzyka, niekorzystnie wpływającymi na ich zdrowie i aktywność zawodową, są m. in. brak ruchu oraz stres. W projektach przewidziano więc nie tylko badania profilaktyczne, połączone ze wsparciem lekarzy i rehabilitantów, ale również bezpłatne karnety na różnego rodzaju zajęcia ruchowe, m. in. fitness, basen, siłownię itp. Zaplanowano także zakup wyposażenia, co ma poprawić warunki pracy – to m. in. ergonomiczne fotele i biurka, ergonomiczne klawiatury i podkładki pod myszki komputerowe, filtry na monitory chroniące wzrok itd.
Dwa kolejne projekty, objęte unijnym dofinansowaniem o łącznej wartości blisko 1,2 mln zł, dotyczą edukacji przedszkolnej. – Oba będą realizowane w Ostrowcu Świętokrzyskim – poinformował Marszałek Andrzej Bętkowski. – Łącznie skorzysta z nich 38 osób: 34 dzieci oraz 4 nauczycieli.
W projekcie Przedszkole “Sosenka”, który będzie realizowało Stowarzyszenie “Kierunek Rozwój” przewidziano uruchomienie punktu przedszkolnego w Ostrowcu Świętokrzyskim dla 22 dzieci, w tym 2 dzieci niepełnosprawnych. Projekt umożliwi wyremontowanie piętra budynku, w którym będzie mieścił się punkt przedszkolny. Powstaną dwie sale dla przedszkolaków, łazienki oraz szatnia. Przedszkolaki będą mieć zapewnioną podstawową opiekę nauczyciela oraz dodatkowo zajęcia z logopedą, warsztaty z psychologiem i zajęcia korekcyjno-rehabilitacyjne.
Z kolei projekt „Promyk nadziei dla dzieci z niepełnosprawnością”, który będzie realizowany przez Szkołę Zarządzania Sp. z o.o. jest skierowany do 12 dzieci z niepełnosprawnościami z Niepublicznego Przedszkola Specjalnego “PROMYK” w Ostrowcu Świętokrzyskim. W ramach projektu dla każdego dziecka zostanie stworzony indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny. Będzie on podstawą do zaoferowania odpowiednich zajęć, takich jak: zooterapia, muzykoterapia, terapia behawioralna, terapia trudnych zachowań, trening jedzenia, itp. Kadra przedszkola skorzysta ze szkoleń, dotyczących nowoczesnych metod nauczania oraz kontaktu i współpracy z rodzicami dzieci (np. umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych).
Dofinansowanie, o wartości blisko 400 tys. zł, otrzymał również projekt skierowany do 70 uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich, uczących się w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik informatyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik elektryk i technik pojazdów samochodowych. Uczniowie wezmą udział w specjalistycznych zajęciach dodatkowych wykraczających poza podstawę programową. Zaplanowano dla nich także branżowe wyjazdy studyjne do firm z branż zbieżnych z kierunkami kształcenia w szkole. 30 uczniów weźmie udział w płatnych stażach zawodowych u pracodawców. Szkoła zaplanowała zakupy sprzętu do pracowni i warsztatów o łącznej wartości ponad 143 tys. zł.

Galeria zdjęć