Uczestnicy Obrad W Jędrzejowie Widok Ogólny

Trwają konsultacje Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+

W Jędrzejowie odbyło się spotkanie, zrealizowane w ramach prowadzonych konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Wzięli w nim udział samorządowcy, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy powiatów: jędrzejowskiego, pińczowskiego i włoszczowskiego. Założenia strategii przedstawił Jak Sułek dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W spotkaniu uczestniczył wicemarszałek Marek Bogusławski oraz poseł RP Krzysztof Lipiec.

Konsultacje społeczne projektu Strategii, przygotowanej we współpracy z ekspertami, będą się odbywać do 30 września 2020 r. Do tego czasu swoje uwagi mogą zgłaszać mieszkańcy województwa, jednostki samorządu terytorialnego, partnerzy społeczni i gospodarczy.

W spotkaniu zorganizowanym w czwartek 27 sierpnia w Miejskim Centrum Kultury w Jędrzejowie uczestniczył wicemarszałek Marek Bogusławski. – Gorąco zachęcam państwa wszystkich do aktywnego uczestnictwa w dzisiejszych obradach, zadawania pytań i dyskusji. Strategia Rozwoju Województwa ma nam pozwolić na określenie kierunków i obszarów, które gwarantować będą podnoszenie warunków życia, nauki, pracy i funkcjonowania dla mieszkańców, inwestorów, studentów, firm. Tworząc ten niezwykle ważny dokument, musimy pamiętać o okolicznościach i uwarunkowaniach najbliższych 10 lat – sytuacji pandemii koronawirusa, która bezpośrednio oddziałuje na kondycję ekonomiczną, ale też warunki klimatyczne, sytuację polityczną, demograficzną, migracje wewnętrzne – dodał wicemarszałek.

– Dziękuję uczestnikom dzisiejszego spotkania za zaangażowanie w dyskusję nad tym niezmiernie istotnym dla naszej przyszłości dokumentem – podkreślił poseł Krzysztof Lipiec. – Przed nami duże pieniądze, jakie Unia Europejska skieruje do Polski w kolejnym okresie programowania, szansę na rozwój ma także świętokrzyskie. Mamy olbrzymi potencjał w kierunku rozwoju przemysłu, myśl technologiczną, rolnictwo i przede wszystkim ludzi. musimy wykorzystać maksymalnie nasze możliwości. Dzisiejsze spotkanie to bodziec, by zachęcić wszystkich do uważnego przeczytania Strategii, dyskutowania o tych zapisach ze swoimi mieszkańcami, by do Urzędu Marszałkowskiego zgłaszać uwagi, propozycje – dodał poseł Lipiec.

O zasadach konstruowania i priorytetach przy tworzeniu strategii regionalnych mówił ekspert, szef zespołu tworzącego dokument, prof. Aleksander Noworól, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. – Opracowując strategie związane z rozwojem określonych regionów skupiamy się na obszarach geograficznych i tematycznych. Ważne jest, by wspólnie wybrać i zatwierdzić istotne dla określonego terenu i jego mieszkańców priorytety,ważne ze względów historycznych, ekonomicznych, społecznych, które zagwarantują rozwój. Definiujemy więc słabe i mocne strony podkreślając, jak bardzo ważne jest, by szybko i skutecznie sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym, obecnej sytuacji epidemicznej, prawdopodobnemu kryzysowi ekonomicznemu, uwarunkowaniom politycznym, demograficznym, klimatycznym – mówił prof. Aleksander Noworól. – Powinniśmy wykorzystać dotychczasowe doświadczenia, nabyte podczas realizacji mijającego okresu programowania i zamykanego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wiemy, które obszary są dofinansowane, na jakie warto stawiać i kierować pieniądze, by umożliwić rozwój, zatrzymać odchodzących mieszkańców, przyciągnąć inwestorów.

Założenia dokumentu przedstawił uczestnikom konsultacji Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Kolejne spotkania konsultacyjne zaplanowano:
• Dla powiatów sandomierskiego, opatowskiego i staszowskiego: w środę 2 września 2020 r. godz. 10:00, Sandomierz, Zamek Królewski, ul. Zamkowa 12.
• Dla powiatów buskiego i kazimierskiego: w piątek 4 września 2020 r. godz. 10:00, Busko-Zdrój, sala konferencyjna Sanatorium Marconi, ul. 1 Maja.

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego znajduje się również projekt dokumentu wraz z formularzem, za pośrednictwem którego można zgłaszać online swoje uwagi.

Galeria zdjęć