Konsultacje Strategii Rozwoju Województwa Podczas Sesji Młodzieżowego Sejmiku

Młodzi o Strategii

Co zrobić, by zatrzymać młodych ludzi w województwie świętokrzyskim? Jakie działania podjąć, by poprawić stan środowiska? Jakie są mocne strony naszego regionu? Na te i wiele innych pytań próbowali odpowiedzieć radni z Młodzieżowego Sejmiku podczas dyskusji poświęconej projektowi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Najważniejsze założenia projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ przedstawił członkom Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dyrektor departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek podczas posiedzenia, które odbyło się we wtorek, 25 sierpnia w Filharmonii Świętokrzyskiej. Przypomnijmy, że obecnie trwają konsultacje społeczne dokumentu, nad którym pochylają się przedstawiciele różnych środowisk – biznesu, nauki, szkolnictwa i samorządu. Do zapoznania się z projektem Strategii została poproszona również młodzież.
– Czekamy na wasze pomysły, chcielibyśmy, aby młodzi ludzie z naszego regionu dołożyli swoje propozycje do projektu Strategii – zachęcał młodych radnych dyrektor Sułek, podkreślając, że trzy główne cele rozwoju województwa na najbliższe dziesięć lat to: inteligentna gospodarka i aktywni ludzie, przyjazny dla środowiska i czysty region, wspólna i bezpieczna przestrzeń, które łączą ludzi. Szczególnie ten ostatni cel wart jest uwagi młodych ludzi, bowiem nakierunkowany jest na działania związane z podniesieniem jakości edukacji, zwiększeniem aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców czy zahamowaniem depopulacji. A ucieczka młodych z naszego regionu jest jednym z najistotniejszych problemów.
– Jak was zatrzymać w regionie? – pytał młodych radnych Jacek Sułek. Młodzież podkreślała, że niezwykle istotna jest dobra, spełniająca aspiracje praca, a co za tym idzie godziwe wynagrodzenie. Ale niezwykle istotne dla młodego pokolenia są także kwestie ekologiczne. Młodzież chce żyć w czystym, wolnym od zanieczyszczeń środowisku, stąd tak wiele pytań podczas wtorkowego spotkania dotyczyło OZE czy możliwości wymiany pieców węglowych.
Bardzo istotna dla młodego pokolenia jest także możliwość twórczego realizowania swoich pasji i rozwiania się, aktywna działalność w stowarzyszeniach i współpraca. Radni z Młodzieżowego Sejmiku uważają również, że każdy region naszego województwa ma swój potencjał i wyróżnik, który może być motorem napędowym rozwoju.
Podczas wtorkowego spotkania sporo uwagi poświęcono na dyskusję nad zawartymi już w projekcie Strategii pomysłami skierowanymi do młodych. Są wśród nich m.in. świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych, program Talenty Świętokrzyskie wspierający młodzież wybitnie uzdolnioną oraz położenie nacisku na edukację regionalną, wzmacniającą tożsamość mieszkańców województwa.
Jakie ostatecznie działania skierowane do młodych ludzi pojawią się w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030, w dużej mierze zależy do pomysłowości młodzieży. Nad przygotowaniem konkretnych propozycji do projektu tego ważnego dokumentu pracować będzie specjalnie powołany w ramach Młodzieżowego Sejmiku zespół redakcyjny.

 

Galeria zdjęć