Zarz

Nowe żłobki i wsparcie rodzin dzięki 21 mln zł z unijnych funduszy

18 projektów tzw. części społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, zatwierdzonych do dofinansowania na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Województwa, pozwoli na rozwijanie opieki nad dziećmi do lat 3 oraz tworzenie świetlic środowiskowych. Przedsięwzięcia będą realizowane głównie na obszarach wiejskich regionu świętokrzyskiego. Z projektów skorzysta 1500 osób.

– 5 mln zł z rozdysponowanej dzisiaj kwoty trafi do pięciu projektów, dzięki którym 160 rodziców, głównie mamy małych dzieci, powróci do pracy, pozostawiając swoje pociechy pod profesjonalną opieką – informuje wicemarszałek województwa, Renata Janik. – Dzięki unijnemu dofinansowaniu powstaną dwa nowe żłobki, w Gminach Miedziana Góra i Kazimierza Wielka. Z kolei placówki, działające już w Starachowicach i Piekoszowie, rozszerzą swoją ofertę. Łącznie powstanie ponad 130 nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. Na obszarach wiejskich każdy taki projekt jest na przysłowiową wagę złota, bo dostęp do opieki żłobkowej jest niestety wciąż bardzo niski. Uzupełnieniem oferty żłobkowej jest projekt przewidujący refundację kosztów opieki nad małym dzieckiem – z tej formy wsparcia skorzysta 30 mieszkanek Kielc.

Dofinansowanie, w łącznej kwocie 16 mln zł, trafi również do 13 projektów przewidujących rozwijanie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży oraz wsparcie rodzin, przeżywających trudności wychowawcze. Powstaną 34 nowe placówki, a 12 już istniejących świetlic zaplanowało rozszerzenie działalności – łącznie przebędzie w nich 799 nowych miejsc. Docelowo ze wsparcia skorzysta 1365 osób, dzieci oraz ich rodzice.

Nowe placówki zostaną uruchomione w następujących miejscowościach: Tuczępy, Pińczów (2 placówki), Staszów (2 placówki), Starachowice (6 placówek), Skarżysko-Kamienna (2 placówki), Śladków Duży, Sobków i Brzegi w gminie Sobków, Kije i Włoszczowice w gminie Kije, Kałków, Brzezie i Grabków w gminie Pawłów, Stachura i Wólka Kłucka w gminie Mniów, Sieradowice i Siekierno w gminie Bodzentyn, Chrapanów w gminie Zawichost, Imielno oraz Mierzwin i Motkowice w tej gminie, Opatów (2 placówki), a także Snochowice, Lasocin, Czałczyn w gminie Łopuszno. Natomiast rozszerzenie oferty zajęć dotyczy świetlic działających w miejscowościach: Mniów i Grzymałków w gminie Mniów, Podłęże w gminie Pińczów, Kostomłoty w gminie Miedziana Góra, Piekoszów, Zagnańsk, Jędrzejów, Chmielnik, Kielce (2 placówki), Dziurów i Podszyn w gminie Zawichost.

W świetlicach dzieci będą mogły odrabiać lekcje oraz wartościowo spędzać wolny czas, m. in. rozwijać swoje pasje i zainteresowania pod okiem wykwalifikowanych wychowawców. Niektóre ze świetlic będą miały charakter tematyczny. Np. spośród dwóch placówek, uruchamianych w Opatowie, jedna będzie koncentrowała się na zajęciach tanecznych, a druga na muzycznych. W projektach  zaplanowano także wsparcie i doradztwo psychologiczne dla rodziców, które ma im pomóc w prawidłowym i świadomym wychowywaniu dzieci.