Zbigniew Duda, Andrzej Bętkowski, Stanisław Góźdź, Magdalena Zieleń, Marek Bogusławski

Nowe źródło ekologicznego ciepła dla 2 świętokrzyskich szpitali

W czwartek 23 czerwca dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii prof. Stanisław Góźdź podpisał z marszałkiem Andrzejem Bętkowskim i wicemarszałkiem Markiem Bogusławskim preumowę na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego projektu przebudowy systemu ogrzewania dla ŚCO i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. W spotkaniu wzięli również udział radna Sejmiku Województwa, członek Rady Społecznej Szpitala Magdalena Zieleń i Zbigniew Duda dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach.

Projekt, który uzyska dofinansowanie, zakłada likwidację nieefektywnej i generującej duże zanieczyszczenia kotłowni węglowej, obsługującej największy kompleks szpitalny w Kielcach – Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Wojewódzki Szpital Zespolony. Po likwidacji kotłowni węglowej oba szpitale podłączą się do miejskiej sieci ciepłowniczej Elektrociepłowni Kielce.

– To będzie ważna i długo wyczekiwana, nie tylko przez dyrekcję obu placówek medycznych, ale też przez kielczan, inwestycja – powiedział marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. – Koszt całkowity projektu to 33 mln 210 tys. zł, z czego dofinansowanie unijne zamknie się w kwocie 18 mln 520 tys. zł. Projekt realizowany będzie w ramach instrumentu REACT EU, którego środki zostały włączone do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142-20 i w całości przeznaczone na projekty związane z efektywnością energetyczną.

Jak dodał wicemarszałek Marek Bogusławski – Realizacja inwestycji pozwoli na zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu w Kielcach, wpłynie na emisję pyłów i gazów, znacząco przełoży się na poprawienie stanu zdrowia mieszkańców miasta, w szczególności w zakresie chorób układu oddechowego.

-Na wymianę kotłowni i nowoczesne źródło ogrzewania czekaliśmy blisko 15 lat – podkreślił prof. Stanisław Góźdź. – Pracująca od 30 lat stara kotłownia, opalana miałem węglowym nie spełnia obecnych standardów, jest wyjątkowo nieefektywna energetycznie i wpływa na zanieczyszczenie powietrza w Kielcach. Nowe źródło ciepła zredukuje te problemy i znacząco ułatwi zarządzanie ciepłem w obu szpitalach – dodał.

W ramach projektu przewiduje się dodatkowo wybudowanie trzech lokalnych kotłowni opalanych gazem. Dwie kotłownie niskoemisyjne gazowe wykorzystane będą do koniecznego zabezpieczenia w ciepło technologiczne i ciepłą wodę użytkową i będą stanowiły uzupełniające źródło ciepła. Trzecia z kotłowni będzie służyła do wytwarzania pary.

– Likwidacja tej kotłowni i olbrzymiego komina, zlokalizowanego w środku Kielc spowoduje, że do atmosfery trafi mniej o ponad 10 tysięcy ton CO2 rocznie – podkreślił Zbigniew Duda szef Elektrociepłowni Kielce. – Ciepło dla obu szpitali produkowane będzie przez kielecki oddział PGE. Będzie to ciepło pochodzące z bloku biomasowego i bloku kogeneracyjnego. Oznacza to, że będzie to w pełni zielona, bezpieczna dla środowiska energia – podkreślił Zbigniew Duda.

Inwestycja ta będzie jednym z największych i najważniejszych przedsięwzięć proekologicznych, realizowanych w naszym regionie ze środków unijnych. Jej efektem ma być ograniczenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska poprzez zamianę źródeł energii na źródła bardziej przyjazne dla środowiska. Warto podkreślić, że roczne zużycie węgla na potrzeby obu lecznic wynosi 5 500 ton, a to przekłada się na bardzo wysoką emisję dwutlenku węgla do powietrza.

Niezwykle istotnym efektem inwestycji będą również zmniejszenie strat w procesie wytwarzania i przesyłu ciepła, ograniczenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków oraz poprawa bezpieczeństwa dostaw ciepła, a tym samym zdolności do świadczenia szeroko rozumianych usług leczniczych.

Galeria zdjęć