Goście

Nowy posterunek policji otwarto w Lipniku

W Lipniku otwarto nowy posterunek policji, który będzie podlegał Komendzie Powiatowej Policji w Opatowie. Będzie w nim pracowało ośmiu funkcjonariuszy. W uroczystym otwarciu wziął udział marszałek Andrzej Bętkowski.


– Powstanie posterunku przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców. W mniejszych miejscowościach, oddalonych od dużych miast obecność policjantów pozytywnie wpływa na wzrost poczucia bezpieczeństwa – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

 

Symbolicznym elementem wydarzenia było przekazanie kluczy do Posterunku Policji w Lipniku. Z rąk szefa świętokrzyskich policjantów, po złożeniu meldunku o objęciu stanowiska odebrał je kierownik posterunku asp. Paweł Łasak.

Posterunek znajduje się w budynku, w którym kiedyś mieściło się przedszkole. Po gruntownym remoncie na blisko 200 metrowej powierzchni znajdują się pomieszczenia biurowe, sanitarno- socjalne, techniczne i magazyny.

Wartość całkowita inwestycji to 2,7 mln złotych. Inwestycja została finansowana m.in. z Programu Modernizacji Policji.

W wydarzeniu uczestniczyli także: senator Jarosław Rusiecki, posłowie: Agata Wojtyszek i Andrzej Kryj, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta, Zastępca Dyrektora Biura Logistyki KGP insp. Mariusz Żurawski, przedstawiciele lokalnych samorządów.

W programie modernizacji służb mundurowych zaplanowano środki niezbędne do odtwarzania zlikwidowanych posterunków policji na terenie całego kraju, a także otwierania nowych, nowoczesnych jednostek – w tym komend powiatowych i komisariatów. W ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” zostało zaplanowane m.in. utworzenie 250 nowych posterunków Policji w małych miejscowościach w całej Polsce.