Marszałek Andrzej Bętkowski I Członek Zarządu Tomasz Jamka Podpisują Preumowę Na Dofinansowanie Projektu (1)

Wkrótce ruszy kolejna unijna inwestycja drogowa

10,2  mln zł – taka jest wartość unijnego dofinansowania dla projektu przebudowy odcinka  Ujazd – granica gminy Iwaniska drogi wojewódzkiej nr 758. Inwestycja powinna ruszyć w lipcu.

Preumowę w sprawie  dofinansowania z funduszy unijnych projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 odcinek Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058” podpisali w czwartek, 31 marca marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka. Przedsięwzięcie, które realizować będzie Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, zakłada modernizację 3,4 km tej arterii.

– Poprawa stanu technicznego jest ważnym celem modernizacji dróg wojewódzkich, konieczne jest bowiem dostosowanie ich nawierzchni do wzrastającego ruchu oraz zwiększenie przepustowości. Zaplanowane w ramach modernizacji drogi wojewódzkiej 758 działania służyć będą także poprawie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego – mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

W ramach inwestycji  przewiduje się realizację następującego zakresu robót: rozbudowę drogi wojewódzkiej 758, budowę i przebudowę istniejącego odwodnienia (przepustów i rowów otwartych i krytych), budowę zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, budowę chodników, przebudowę ścieżki rowerowej oraz  zjazdów indywidualnych i publicznych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Koszt realizacji całego przedsięwzięcia wyniesie 21 mln 256 tys. zł, z czego 10 mln 199 tys. zł to dofinansowanie unijne z Działania 5.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Inwestycja ma ruszyć w lipcu, jej zakończenie zaplanowane jest na grudzień 2023 r.

Galeria zdjęć