900a2511

O dobrej współpracy podczas sesji Rady Gminy w Fałkowie

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś uczestniczył w obradach radnych na sesji Rady Gminy w Fałkowie.

– Samorząd jest najbliżej ludzi i dziękuję że mogę być dziś z Państwem. Przyjechałem tu po to, by Was wesprzeć w różnych problemach – mówił Andrzej Pruś. – Gratuluję, że gmina otrzymała około 5 mln złotych z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. A to dopiero początek programu, ponieważ będą jeszcze dwa nabory. W listopadzie rozpocznie się kolejny nabór, w który do rozdysponowania będzie 10 mld zł – dodał.

29 października obradowała Rada Gminy Fałków. Podczas obrad radni zapoznali się z informacją o wykonaniu budżetu gminy Fałków za 3 kwartały 2021 roku, sytuacją finansową oświaty po 3 kwartałach 2021 roku, czy sytuacją służby zdrowia po 3 kwartałach 2021 roku.

Dyskutowali także o szkolnictwie zawodowym oraz o służbie zdrowia, która z powodu trwającej pandemii jest przeciążona. Przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś przekonywał uczestników obrad do dążenia do dobrej jakości szkolnictwa zawodowego, ponieważ na rynku pracy brakuje wykwalifikowanych pracowników w poszczególnych zawodach.

Radni oraz uczestniczący w sesji mieszkańcy sygnalizowali przewodniczącemu problemy, z którymi spotykają się na co dzień.  Samorządowcy prosili, aby w wydatkowaniu unijnych funduszy zwrócić uwagę na sytuację gmin leżących na granicach województwa. Tu często dochodzi do sytuacji braku kontynuacji inwestycji drogowych – w jednym regionie droga gminna jest zmodernizowana, a w drugim – nie.

– W samorządzie bardzo ważna jest umiejętność współpracy między samorządowcami na rzecz danej sprawy. Warto dążyć do porozumienia, w taki sposób, aby obie strony były usatysfakcjonowane – powiedział Andrzej Pruś, dodając, że jest do dyspozycji dla świętokrzyskich samorządowców. – Nam, w samorządzie województwa warto sygnalizować problemy, jesteśmy od tego aby Wam pomóc – podkreślił.

Galeria zdjęć