Dyrektor Sułek Siedzi W Otoczeniu Zespołu Eksperckiego

O negocjacjach i zamykaniu unijnej perspektywy

Negocjacje programów regionalnych, terytorialny wymiar wsparcia ze środków unijnych, zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020 – to główne tematy dwudniowego posiedzenia Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej, który obradował w Sandomierzu, a którego gospodarzem był samorząd województwa świętokrzyskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego reprezentowali: prowadzący posiedzenie Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju oraz jego zastępcy – Jadwiga Głowienka i Tomasz Janusz.

Przedstawiciele samorządów wojewódzkich z całej Polski odpowiedzialni za politykę rozwoju oraz wdrażanie funduszy unijnych spotkali się w formułach: stacjonarnej i on line na trzecim już posiedzeniu, odbywającym się w ramach świętokrzyskiej prezydencji w Konwencie Marszałków Województw RP.
Spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji, wymiany poglądów oraz rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Pierwszy dzień posiedzenia zespołu poświęcono najważniejszym kwestiom związanym z perspektywą finansową UE 2014-2020 oraz temu, co czeka nas w nowym, unijnym rozdaniu. Dyskusję wywołał temat terytorialnego wymiaru wsparcia ze środków unijnych, rozmawiano o partnerstwach o charakterze obszarów funkcjonalnych i tworzonym przez nie strategiach terytorialnych.

– Wszystkich, którzy w regionie świętokrzyskim tworzą partnerstwa przekonujemy, że ich projekty muszą być zintegrowane – mówił dyrektor Jacek Sułek.

Dyskutowano także o projekcie stanowiska Konwentu Marszałków w sprawie sposobu zarządzania środkami pochodzącymi z instrumentów finansowych.
W kolejnym dniu obrad do dyskusji dołączyli przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Radosław Antoszek, dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej przedstawił informację na temat zamykania i rozliczania programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020, natomiast Renata Calak – kierująca ministerialnym Departamentem Strategii mówiła o etapach negocjacji z Komisją Europejską Umowy Partnerstwa, a jej zastępczyni – Agnieszka Kapciak przedstawiła najważniejsze zmiany wprowadzone w poszczególnych celach polityki. Dotyczą one m.in. priorytetowego wsparcia sektora MŚP, zagadnień związanych z neutralnością ekologiczną, finansowania projektów kolejowych oraz przedsięwzięć z obszaru służby zdrowia.
Natomiast o negocjacjach programów regionalnych mówiła Anna Sulińska-Wójcik, zastępca dyrektora Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych, która zapowiedziała utworzenie zespołów negocjacyjnych, w skład których wejdą m.in. przedstawiciele ministerstwa, opiekunowie poszczególnych programów oraz urzędów marszałkowskich.

 

Galeria zdjęć