Podpisanie umowy Sieci Regionów Trójmorza

O współpracy i rosnącej roli inicjatywy rozmawiano na Samorządowym Kongresie Trójmorza

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym w dniach 16-17 maja odbył się Samorządowy Kongres Trójmorza, który zainaugurował  prezydent RP Andrzej Duda. W  wydarzeniu wzięli udział marszałek Andrzej Bętkowski i radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Banaś. 

Kongres jest cyklicznym międzynarodowym wydarzeniem, skupiającym przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, sektora nauki i biznesu z 12 państw członkowskich Inicjatywy Trójmorza (Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier). W kongresie bierze udział blisko tysiąc uczestników z kilkunastu krajów świata: osobistości świata polityki, liderzy kluczowych sektorów gospodarki, a także przedstawiciele administracji publicznej i samorządowej.

– To dla mnie wielka satysfakcja, że Samorządowy Kongres Trójmorza, który mam zaszczyt po raz kolejny objąć honorowym patronatem stał się cyklicznym oraz istotnym wydarzeniem międzynarodowym. Jestem przekonany, że tegoroczna edycja wniesie zasadniczą wartość dodaną do debaty nad kształtem i rolą Inicjatyw Trójmorza oraz zaowocuje zaciśnięciem współpracy międzyregionalnej w wielu nowych obszarach – podkreślił prezydent RP Andrzej Duda, który 16 maja zainaugurował wydarzenie.

Podczas wydarzenia poruszano tematy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa w regionie. W kongresie uczestniczyli: premier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, natomiast Ministerstwo Obrony Narodowej było jednym z głównych partnerów sesji otwarcia pierwszego dnia Kongresu. Przez ostatnie edycje poszczególne regiony Inicjatywy podpisywały Deklarację Lubelską o utworzeniu Sieci Regionów Trójmorza, która stanowi narzędzie prowadzenia i nawiązywania regularnych kontaktów oraz podejmowania wspólnych działań pomiędzy zainteresowanymi samorządami.

Pierwszego dnia  zostały wręczone nagrody „Międzynarodowy sukces w obszarze Inicjatywy Trójmorza”:

  •  Nagroda honorowa – Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek
  • Nagroda w kategorii osoba – Minister Mariusz Błaszczak
  • Nagroda w kategorii firma międzynarodowa – PKO BP
  • Nagroda w kategorii firma regionalna – Apis Vita

Po wręczeniu nagród odbył się uroczysty koncert Kameralnej Orkiestry Akordeonowej Arti Sentemo. W repertuarze koncertu znalazły się kompozycje przybliżające klimat regionów państw Trójmorza. Orkiestra ma na swoim koncie nagrody na konkursach międzynarodowych w kategorii muzyki klasycznej oraz rozrywkowej.

W drugim dniu Kongresu marszałek Andrzej Bętkowski  podpisał umowę oraz statut Sieci Regionów Trójmorza. Umowa została podpisana pomiędzy 15 regionami, założycielami z Polski oraz  z Litwy, Słowacji, Węgier i Rumunii. Nastąpiło także uroczyste przyjęcie nowych członków Sieci z Rumunii oraz Ukrainy. Łącznie do Sieci zgłosiły swój akces 22 regiony z 6 krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Kongresowi towarzyszyło Forum Gospodarcze, służące integracji oraz nawiązaniu kontaktów biznesowych. Trzecia edycja Kongresu została poszerzona o dodatkowe wydarzenia z udziałem środowiska startup-owego, młodych liderów i inne.

Celem Kongres Trójmorza jest stworzenie przestrzeni do międzynarodowej dyskusji na temat przyszłości i kierunków współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorza oraz możliwość wymiany doświadczeń gospodarczych istotnych z perspektywy współpracy międzynarodowej i regionalnej

 

  • Zdjęcia prezydenta RP – Marek Borawski/KPRP
  • Zdjęcia z wręczenia nagród i koncertu – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego