O zagrożeniach, które niosą dopalacze – debata w Starostwie Powiatowym w Kielcach

O zagrożeniach, które niosą dopalacze – debata w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, w Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyło się spotkanie poświęcone zagrożeniom i konsekwencjom wynikającym z zażywania substancji psychoaktywnych przez młodzież w wieku szkolnym.  Spotkanie otworzyli: Michał Godowski, starosta kielecki, Bogdan Gierada, członek Zarządu Powiatu w Kielcach oraz Anna Bielna, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Do udziału w spotkaniu zaproszone zostały wszystkie rodziny zastępcze z terenu powiatu kieleckiego. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się jak rozpoznawać czy ich podopieczni zażywają substancje psychoaktywne, gdzie szukać profesjonalnej pomocy oraz jaka jest skala zjawiska używania substancji psychoaktywnych przez nastolatki na terenie województwa świętokrzyskiego. Przedsięwzięcie było kontynuacją kampanii społecznej pt. “Trzeba zacząć od dorosłych”.  

Podczas szkolenia przedstawiciele Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji, asp. szt. Paweł Sieczkowski, asp. szt. Małgorzata Sałapa – Bazak oraz Elżbieta Pryciak informowali m.in. o odpowiedzialności karnej wynikającej z naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.124 z późn.zm.). Warsztaty pt. ,,Dopalacze – ugrzecznione narkotyki. Substancje psychoaktywne XXI wieku” poprowadził Łukasz Niewczas ze Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach. Z kolei wybrane wyniki badań pt. „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z badań ankietowych zrealizowanych w Województwie Świętokrzyskim w 2015 r. Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD” zaprezentowała Beata Nowak, przedstawiciel Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.