Główne Wejście do Budynku, Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Przy Ulicy Artwińskiego W Kielcach. Z budynku wychodzą pacjenci. Przed wejściem zaparkowany czerwony samochód typu van

Obchody „Światowego Dnia Bez Tytoniu”

W ramach obchodów „Światowego Dnia Bez Tytoniu” 31 maja br. w godzinach 8.00 – 15.00 pod numerami telefonów 885 77 99 88 oraz 41 36 74 653 w Świętokrzyskim Centrum Onkologii będzie prowadzone poradnictwo telefoniczne antytytoniowe. Ponadto osoby palące papierosy i spełniające kryteria kwalifikacyjne do Programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi lub do Programu profilaktyki raka płuca, realizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii, będą mogły zarejestrować się na bezpłatne badanie laryngologiczne (nasofiberoskopia) lub na niskodawkową tomografię komputerową płuc.

Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi „Twój świadomy wybór”

 Do grudnia 2021 roku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach realizowany jest program profilaktyczny „Twój świadomy wybór – profilaktyka nowotworów głowy i szyi”, którego celem jest wczesne wykrycie choroby u osób znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka.

W badaniach mogą wziąć udział osoby w wieku 40-65 lat z województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego, które palą papierosy lub mają przynajmniej jeden trwający dłużej niż 3 tygodnie objaw mogący wskazywać na zwiększone ryzyko nowotworów głowy i szyi, niezwiązany z infekcją górnych dróg oddechowych:

 • ból gardła,
 • pieczenie języka,
 • przewlekła chrypa,
 • guz na szyi,
 • niegojące się owrzodzenie jamy ustnej,
 • jednostronna niedrożność lub krwawienie z nosa oraz
 • problemy z przełykaniem.

Badanie składa się z wywiadu, standardowego badania laryngologicznego oraz oceny stanu nosa, jamy ustnej, gardła i krtani przy pomocy fiberoskopu, czyli cienkiego elastycznego wziernika z kamerą. Trwa kilka minut i jest bezbolesne. Rejestracja na badania: pod numerem telefonu 41 36 74 653.

                                         

 Program profilaktyki  raka płuca w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

 Celem projektu jest poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju w grupach ryzyka za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK). Udział w programie mogą wziąć mieszkańcy województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz małopolskiego. Przystąpienie do badania przesiewowego NDTK jest równoznaczne z chęcią skorzystania z dostępnego poza programem poradnictwa antytytoniowego. Badaniami skryningowymi objęte są osoby w wieku 55-74 lat:

 • palące z konsumpcją tytoniu równą lub wyższą 20 paczkolat (1 paczkorok przelicza się na palenie 1 paczki dziennie przez 20 lat  lub 2 paczek przez 10 lat)
 • które zaprzestały palenia i czas abstynencji jest nie dłuższy niż 15 lat.

Badaniami skryningowymi objęte będą też osoby w wieku 50-74 lat, palące papierosy obecnie lub w przeszłości, u których dodatkowo występuje jeden z czynników ryzyka:

 • ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadzę;
 • ekspozycja na radon;
 • indywidualna historia zachorowania na raka: przebyty rak płuca, w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego;
 • rak płuca u krewnych w wywiadzie pierwszego stopnia;
 • historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP) lub włóknienie płuc (IPF).

Rejestracja na badania pod numerem telefonu: 885 77 99 88.