Grzegorz Banaś

Obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku

W środę 20 kwietnia pod przewodnictwem radnego Grzegorza Banasia obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Obrady zostały zrealizowane w trybie zdalnym. Radni dyskutowali o projektach uchwał dotyczących publicznego transportu zbiorowego oraz przyjęcia w drodze darowizny gruntu w Umianowicach pod powstający Ośrodek Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu. W dyskusji uczestniczył członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka.

Uczestniczący w posiedzeniu komisji radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, dotyczący wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym. Umowy mają zapewnić podróżującym możliwość korzystania z połączeń autobusowych na trasach: Kielce – Nowa Słupia – Ostrowiec Świętokrzyski, Kielce – Pińczów – Kazimierza Wielka, Kielce – Opatów – Sandomierz, Staszów – Opatów – Ostrowiec Świętokrzyski, Busko-Zdrój – Pińczów – Jędrzejów – Włoszczowa oraz Końskie – Nowy Kazanów – Ruda Maleniecka – Fałków – Włoszczowa. Województwo świętokrzyskie zamierza wziąć udział w ogłaszanym przez wojewodę świętokrzyskiego naborze wniosków do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Fundusz, uruchomiony w 2019 r., pozwala na likwidowanie tzw. białych plam komunikacyjnych w regionie. W 2022 roku na takie zadania w województwie świętokrzyskim przewidziano ponad 54 mln zł wsparcia.

Uwagę radnych skupił także projekt uchwały Sejmiku, który dotyczy nabycia w drodze darowizny działki w Umianowicach, będącej własnością gminy Kije (a wcześniej – Polskich Kolei Państwowych S.A.). Będzie ona zagospodarowana pod potrzeby realizowanego projektu budowy Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu. Ma być to przede wszystkim miejsce przekazywania wiedzy o środowisku naturalnym, zdobywania doświadczeń terenowo-warsztatowych przez dzieci i młodzież oraz uwrażliwiania na piękno przyrody. Ośrodek przygotowuje Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.

Oba dokumenty zostaną poddane głosowaniu podczas najbliższej sesji Sejmiku Województwa, która odbędzie się 26 kwietnia.

Galeria zdjęć