Posiedzenie Zarządu Województwa W Dniu 20 Kwietnia 2022 Roku

Vouchery na doradztwo

Rusza piąty już nabór wniosków na usługi doradcze dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego. To wsparcie dla tych firm, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność i efektywność na rynku. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podczas dzisiejszego posiedzenia zatwierdził regulamin V naboru dotyczącego udzielania voucherów dla przedsiębiorstw ramach unijnego projektu “Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”.

Nabór wniosków rusza w czwartek, 21 kwietnia i potrwa do 3 czerwca. Skierowany jest on do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących aktywną działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego, które nie otrzymały w poprzednich edycjach dofinansowania na zakup usługi doradczej.

Z jakiego wsparcia mogą skorzystać firmy? Katalog usług doradczych jest bardzo szeroki, zależy on przede wszystkim od potrzeb przedsiębiorców. Uczestnicy projektu sami ustalają pakiet usług, tak by dopasowane były one do ich indywidualnych potrzeb i branży, którą reprezentują. Wśród usług standardowych znalazły się m.in. opracowanie strategii marketingowych i biznesplanów czy też doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej. W tym wypadku wartość vouchera może wynieść do 20 tys. zł. Natomiast jeśli chodzi o usługi specjalistyczne, to firmy mogą w ramach voucherów m.in. opracować audyty technologiczne, skorzystać z usług związanych z ochroną własności intelektualnej lub opracować informatyczny system zarządzania produkcją. Na taki voucher można otrzymać do 70 tys. zł.

W ramach voucherów nie ma możliwości dofinansowania kosztów zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych. Przedsiębiorcy mogą  złożyć maksymalnie dwa formularze zgłoszeniowe – jeden na realizację usługi standardowej i jeden na realizację usługi specjalistycznej.

– W ramach obecnego naboru mamy do rozdysponowania 4 mln zł – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. – Warto podkreślić, że realizowany od 2018 r. projekt Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze od początku cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, którzy pragną usprawnić swoje funkcjonowanie, wprowadzić nowatorskie formy pracy, a przez to zwiększyć swoją konkurencyjność i efektywność ekonomiczną. Bez wątpienia zewnętrzne doradztwo może ograniczyć ryzyko biznesowe wynikające z trudnej sytuacji spowodowanej najpierw pandemią, a teraz wojną na Ukrainie.

Regulamin naboru na usługi doradcze oraz wszystkie niezbędne załączniki i formularze dostępne będą od 21 kwietnia na stronie internetowej: vouchery.spinno.pl

 

Projekt “Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie.