Obradują Członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego

Obradowały Komisja Samorządu Terytorialnego i Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

W systemie hybrydowym odbyły się posiedzenia dwóch komisji pod przewodnictwem radnych: Macieja Gawina i Waldemara Wrony. W obradach wzięli udział: Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Marek Bogusławski, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego oraz Marek Jońca, członek Zarządu Województwa.

Jako pierwsza obradowała Komisja Samorządu Terytorialnego. Radni zaopiniowali Raport o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku, referowany przez Tomasza Janusza, zastępcę dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju oraz sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2021 rok, odczytane przez skarbnika województwa – Marię Fidzińską-Dziurzyńską.
Ponadto radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na zakup 30 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Jak poinformował Grzegorz Niechciał, kierownik Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych – z budżetu województwa przeznaczone będzie na ten cel 840 000 zł.
Członkowie komisji zapoznali się również ze sprawozdaniem z realizacji akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2021/2022.

– Koszt akcji zimowego utrzymania dróg wyniósł nieco ponad 6 mln 712 tys. zł. Zużyto ponad 25 tysięcy ton mieszanki z 20% domieszką soli. Czas trwania akcji wyniósł 208 dni. Mamy 4 standardy zimowego utrzymania dróg, które określają m.in. obowiązujące nas terminy odśnieżania i czas reakcji na likwidację zagrożeń na drogach typu np. gołoledź – relacjonował Maciej Grzeszczak, zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Informacje dotyczące Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego i bieżących działań w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego przedstawił Sławomir Leśniewski, zastępca dyrektora Departamentu IT.
Przyjęto również plan pracy komisji na II półrocze 2022 roku.

Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny również pozytywnie zaopiniowała: Raport o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku, sprawozdanie skarbnika województwa oraz przedstawiony przez Arkadiusza Ślipikowskiego, zastępcę dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – projekt uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej województwa świętokrzyskiego za 2021 rok. Radni przyjęli plan pracy komisji na II półrocze 2022 r. i negatywnie zaopiniowali projekt uchwały ws. stanowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w odpowiedzi na „Apel Radnych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez samorząd Gminy Busko-Zdrój akcji spółki Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. wraz z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego niniejszego punktu.

Galeria zdjęć