Dzieci Z Ukrainy W Ogrodzie Botanicznym (10)

Wakacyjny wypoczynek “Kielce CAMP dla Winnicy, Świętokrzyskie 2022”

Rozpoczął się pierwszy, wakacyjny turnus dzieci i młodzieży z Obwodu Winnickiego i Winnicy w Kielcach i województwie świętokrzyskim. Dziś w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach młodzież powitali członek Zarządu Marek Jońca i prezydent Kielc Bogdan Wenta, którzy wspólnie z młodymi gośćmi spacerowali po ogrodzie.

Kielce CAMP dla Winnicy, Świętokrzyskie 2022 to wspólny projekt Województwa Świętokrzyskiego i Miasta Kielce. Samorządy organizują wakacyjny wypoczynek dzieci z Obwodu Winnickiego i miasta Winnica w naszym regionie. Wypoczynkiem są objęte dzieci zmagające się z traumą związaną z działaniami wojennymi, doświadczone okrucieństwem konfliktu. Do Kielc przyjadą sieroty, półsieroty oraz nieletni, których rodzice zaangażowani są bezpośrednio w obronę Ukrainy. W sumie wakacje w naszym regionie spędzi w dniach 20 czerwca -14 sierpnia 200 osób z Ukrainy.

– Kielce CAMP to bardzo potrzebna inicjatywa w świetle wojny na Ukrainie. Dzieci będą wypoczywać w naszym województwie. Organizujemy pobyt dla 200 dzieci, będą 4 turnusy po 50 osób. Cieszymy się, że podpisaliśmy porozumienie z Miastem Kielce w tej sprawie i możemy dofinansować ten wypoczynek w kwocie 50 tysięcy złotych – mówi członek Zarządu Marek Jońca.

Goście z Ukrainy wakacyjną przygodę w województwie świętokrzyskim rozpoczęli od zwiedzania Ogrodu Botanicznego, wzgórza Karczówka, Wzgórza Zamkowego w Kielcach. W bogatym programie nie zabraknie warsztatów, zajęć sportowych, integracyjnych. Dla młodzieży zaplanowano także wycieczkę do Tokarni i zwiedzanie skansenu, warsztaty garncarskie, czy ognisko integracyjne.

Zorganizowane będą wycieczki po regionie świętokrzyskim oraz zajęcia edukacyjne nt. tradycji i kultury Polskiej. W czasie pobytu w Kielcach młodzi ludzie z Winnicy będą pod opieką ukraińskich wychowawców oraz wykwalifikowanej kadry pedagogiczno-instruktorskiej Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego.

Całkowity koszt projektu “Kielce CAMP dla Winnicy, Świętokrzyskie 2022” obejmujący zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę, realizację programu w Kielcach i animację czasu wolnego to około 260 tys. zł. Urząd Marszałkowski na realizację, jako wkład Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu i wybranych wycieczek po regionie, przekazał 50 tys. zł. Miasto Kielce przeznaczyło 210 tys. zł. Planowane źródło finansowania to środki z tzw. „korkowego” na co pozwala art. 31a Ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.