Obrady Komisji Statutowej

Posiedzenie Komisji Statutowej odbędzie się 18 października 2019 r. w sali nr 202 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Aleja IX Wieków Kielc 3.

Obrady rozpoczną się o godz. 12.00.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego.
2. Sprawy różne.