Świętokrzyskie 2030+ oczami młodzieży

Świętokrzyskie 2030+ oczami młodzieży

Biorą sprawy w swoje ręce i chcą decydować o przyszłości regionu. Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego będą współtworzyć Strategię Rozwoju Województwa 2030+. Swoje propozycje przedstawili przewodniczącemu Sejmiku Andrzejowi Prusiowi oraz dyrektorowi  Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Jackowi Sułkowi.

– Chcemy, żeby młodzież pomogła nam tworzyć strategię województwa na najbliższe lata. Oni są naszą przyszłością i decyzje, które teraz podejmujemy będą ich dotyczyć. Cieszę się, że podchodzą do tego bardzo twórczo – podkreśla Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku. – Główną kwestą dla nas jest stworzenie w województwie, jak najwięcej możliwości dla młodych ludzi, żeby nie wyjeżdżali, a ci, którzy wyjadą mieli gdzie wracać – mówi Julia Dziuba, wiceprzewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku.

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ to kluczowy dokument, określający obszary, cele i kierunki rozwoju regionu na najbliższe lata. Zacznie on obowiązywać po 2020 roku. Obecnie, trwają prace grup roboczych m.in. nad diagnozą społeczno-gospodarczą województwa. W ich skład wchodzą przedstawiciele samorządu lokalnego, środowiska naukowego, partnerów społeczno-gospodarczych oraz organizacji pozarządowych. Zarząd Województwa chce poznać także opinię młodzieży.  O istotne dla nich obszary, które miałaby zawierać strategia, radni Młodzieżowego Sejmiku zapytają samych zainteresowanych. – Stworzymy ankietę, która zostanie przekazana młodzieży z województwa. Chcemy współpracować z samorządami uczniowskimi i młodzieżowymi radami – podkreśla Julia Pająk, przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku. – Ankieta będzie zawierać pytania, dotyczące naszej przyszłości, takie jak inwestycje w regionie, polityka młodzieżowa, szkolnictwo i promocja ważnych imprez – dodaje.

– Informacje, które zbierzemy przekażemy do przewodniczącego Sejmiku i mam nadzieję, że będą uwzględnione w strategii – podsumowuje Julia Dziuba, wiceprzewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku.

Galeria zdjęć