Czystsze powietrze! PGE Energia Ciepła w Kielcach będzie mieć nowe urządzenia na gaz

Czystsze powietrze! PGE Energia Ciepła w Kielcach będzie mieć nowe urządzenia na gaz

PGE Energia Ciepła zawarła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego umowę z Polską Spółką Gazownictwa o przyłączenie do sieci gazowej instalacji gazowej PGE Energia Ciepła Oddział w Kielcach. Umowa jest pierwszym etapem realizacji programu inwestycyjnego kieleckiego oddziału, polegającego m.in. na budowie nowych układów urządzeń kogeneracyjnych, produkujących dla mieszkańców Kielc, ciepło i energię elektryczną z wykorzystaniem paliwa gazowego.

W środę, 9 października w Urzędzie Marszałkowskim w obecności Andrzeja Bętkowskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, strony podpisały umowę o wartości blisko 5 mln zł. Umowa zapewni dostęp do paliwa gazowego nowemu układowi urządzeń produkcyjnych, które są planowane w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Kielcach. Świętokrzyski samorząd, który będzie wydawał niezbędne decyzje potrzebne do realizacji inwestycji, sprzyja planom inwestycyjnym PGE Energia Ciepła w Kielcach.

– Nowy układ urządzeń będzie opierał się na turbinie gazowej o mocy elektrycznej ok. 8 MWe i cieplnej 14 MWt połączonych z  kotłem odzysknicowym oraz gazowo – olejowych kotłach dwupaliwowych o mocy ok. 60 MWt. Budowa nowych kogeneracyjnych urządzeń, wykorzystujących technologie gazową, pozytywnie wpłynie nie tylko na efektywność energetyczną wytworzenia ciepła i energii, ale też na poprawę jakości powietrza w Kielcach. Bardzo się cieszę, że możemy tę umowę podpisać właśnie w Urzędzie Marszałkowskim. Zarówno pan marszałek, jak i cały Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wspiera spółki Skarbu Państwa od dawna; tak się dzieje także w przypadku inwestycji, na realizację której podpisujemy dziś umowę. Przed nami wiele decyzji środowiskowych z nią związanych, wydawał je będzie właśnie Urząd Marszałkowski. Wykonujecie państwo fantastyczną pracę, bardzo serdecznie dziękujemy! – mówił podczas uroczystego podpisania umowy Dariusz Kozak, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Kielcach.

– Obie spółki, zarówno PGE Energia Ciepła, jak i Polska Spółka Gazownictwa wiedzą, czego wspólnie chcą i wiedzą, czego oczekują mieszkańcy Kielc. Przede wszystkim oczekują na czyste powietrze, lepsze od tego, które jest obecnie. Polska Spółka Gazownictwa zapewni przyłączenie elektrociepłowni do źródła gazu, zatem jakość powietrza znacząco się wkrótce poprawi. Dla nas to wielkie wyzwanie, ponieważ mamy do wybudowania 6 i pół kilometra sieci gazowej – dodał Radosław Słoniewski, dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Kielcach, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

PGE Energia Ciepła podjęła decyzję o realizacji szerokiego programu inwestycyjnego w swojej kieleckiej elektrociepłowni, zapewniającej produkcję ciepła dla mieszkańców Kielc, chcąc zwiększyć jej bezpieczeństwo cieplne, elastyczność i dyspozycyjność mocy, by móc szybko reagować na potrzeby rynku oraz przyłączać nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Program inwestycyjny kieleckiej elektrociepłowni to z jednej strony modernizacja obecnych urządzeń w celu dostosowania ich do wymogów unijnych (tzw. konkluzji BAT) w zakresie emisji, ale również budowa nowej jednostki produkcyjnej, wytwarzającej w kogeneracji ciepło i energię elektryczną. Dzięki budowie instalacji kogeneracyjnych, kielecki system ciepłowniczy osiągnie wyższą sprawność i efektywność energetyczną.

Podpisanie umowy o przyłączanie instalacji gazowych, dostarczających paliwo do nowych urządzeń produkcyjnych, jest pierwszym etapem realizacji planowych inwestycji.

 – Bardzo się cieszę, że ta ważna dla mieszkańców Kielc umowa została dziś podpisana. Jest ona swoistym pilotażem współpracy tych dwu wielkich spółek Skarbu Państwa, które swymi działaniami znakomicie wpisują się w program „Czyste Powietrze”. Dla Kielc ta inwestycja to kapitalna wiadomość, bo dotychczas należały one, niestety, do grupy miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w naszym województwie. Dziękuję obu panom dyrektorom za tyle ciepłych słów, ale stwarzanie możliwości i dobrego klimatu do współpracy oraz dbałość o naszych mieszkańców, to obowiązek Zarządu Województwa – zaznaczył marszałek Andrzej Bętkowski.

Uczestniczący w spotkaniu senator Krzysztof Słoń zwrócił uwagę na fakt, iż przyłączenie do sieci gazowej instalacji kieleckiej elektrociepłowni, to milowy krok na drodze do budowy nowoczesnego systemu dostarczania ciepła i energii elektrycznej, ale też budowy szeroko rozumianego systemu ekologicznego dla mieszkańców Kielc. – Sądzę, że realizacja tej inwestycji skutkować będzie nie tylko bardziej czystym powietrzem w samych Kielcach, ale także w okolicznych gminach. Pamiętajmy, ze podczas spalania węgla czy biomasy frakcje zanieczyszczeń rozchodzą się na różnym dystansie i w różnych kierunkach. To świetna wiadomość dla tych wszystkich, którzy zabiegają, by na terenie Kielc i sąsiednich miejscowości nie występowało zjawisko smogu – mówił senator.

Realizacja planu inwestycyjnego Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Kielcach planowana jest do 2022 roku. Po realizacji inwestycji, PGE Energia Ciepła w Kielcach będzie miała łączną  moc cieplną: 230,5 MWt  i elektryczna 25,5 MWe.

Wartość całości inwestycji to 133,3 mln zł.

Galeria zdjęć