Obrady Rady ŚCP

Z udziałem członka Zarządu Województwa Jana Maćkowiaka obradowała Rada Społeczna Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.