Obwieszczenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany ,,Regionalnego Planu Transportowego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030”

Obwieszczenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany ,,Regionalnego Planu Transportowego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030” – stanowiącego załącznik do ww Uchwały wraz  z założeniami do dokumentu oraz formularzem zgłaszania uwag i wniosków.

Obwieszczenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego