Oferta Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach

Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy
• Oferta Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach 

Publikowana oferta poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji (tj. 13 września 2011 roku) pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną na adres:

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
ul. Paderewskiego 34 A
25-502 Kielce
faks 41 344 36 11
e-mail: ekst.sekretariat@sejmik.kielce.pl