Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy

Oferta Świętokrzyskiego Klubu Tańca i Tańca Sportowego “JUMP” w Kielcach

Publikowana oferta poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
ul. Paderewskiego 34 A
25-502 Kielce
fax 41 344 36 11
e-mail: ekst.sekretariat@sejmik.kielce.pl