Konsultacje społeczne w ramach trybu pozakonkursowego – „Spotkanie poetycko – muzyczne poetów z Oddziału Związku Literatów Polskich w Kielcach w ramach XL Festiwalu Warszawska Jesień Poezji”

Publikowana oferta poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
ul. Paderewskiego 34a
25-502 Kielce
fax 41 344 36 11
email: ekst.sekretariat@sejmik.kielce.pl