Oferta Stowarzyszenia “Nadzieja Rodzinie”

Oferta wpłynęła do Departamentu Ochrony Zdrowia w dn. 03.08.2011r. z wnioskiem o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym realizacji zadań pn:

“Wspieranie inicjatyw i działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego, w szczególności w formie spektakli teatralnych, konkursów muzycznych i plastycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz używania innych substancji psychoaktywnych”

Oferta Stowarzyszenia “Nadzieja Rodzinie”

“Realizacja programów profilaktyki narkomanii ukierunkowanych na działania edukacyjno-informacyjne realizowane w środowisku akademickim  – “CHROŃ DRINKA – CHROŃ SIEBIE”

Oferta Stowarzyszenia “Nadzieja Rodzinie”

Oferta poddwana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy przesyłać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Ochrony Zdrowia
AL. IX Wieków 3
25-516 Kielce
e- mail:
beata.nowak@sejmik.kielce.pl