Oferta realizacji zadania publicznego. Profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych

Oferta realizacji zadania publicznego. Profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych. Realizacja programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym „Tu i Teraz  – pod osłoną nieba”  w okresie od 24 lipca 2015 roku do 6 września 2015 roku.

Pliki do pobrania

Tryb pozakonkursowy. Stowarzyszenie Wiejskie Nasze KobylanyData dołączenia 2015-07-17, att567120_rops.pdf