Oferta stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna we Włoszczowie – Tryb pozakonkursowy

Oferta stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna we Włoszczowie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. Oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w terminie 7 dni od dnia publikacji.

Oferta OSP Włoszczowa