Oferta Stowarzyszenia “Wspólnota Świętokrzyska” na realizację zadania publicznego “Tydzień Kultury Chrześcijańskiej” – tryb pozakonkursowy

Oferta Stowarzyszenia Wspólnota Świętokrzyska

Oferta Stowarzyszenia “Wspólnota Świętokrzyska” na realizację zadania publicznego “Tydzień Kultury Chrześcijańskiej”.
Publikowana oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego.
Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji tj. do 2 października br. pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczna na adres:

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
ul. Paderewskiego 34 A
25-502 Kielce
fax. 41/ 344 – 36 – 11
e-mail: sek.kd@sejmik.kielce.pl