Oferta Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów RAJ

Oferta w dniu 29.07.2011r. wpłynęła do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z wnioskiem o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym realizacji zadania pod nazwą „Wspieranie działań na rzecz ograniczania liczby kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu”.

 

Oferta Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów RAJ

Oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy przesłać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków 3
25-516 Kielce
fax: 41/344 30 94
e -mail: paulina.wozniak@sejmik.kielce.pl