Oferta złożona przez Świętokrzyski Klub Abstynentów “Raj”

Oferta złożona w trybie pozakonkursowym przez Świętokrzyski Klub Abstynentów “RAJ” ul Jagiellońska 42 a, 25 – 606 Kielce. Oferta poddana jest konsultacjom społecznym w terminie 09.10.2015 – 15.10.2015. Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3,
25 – 516 Kielce
fax 41 344 30 94
e mail: rops.sekretariat@sejmik.kielce.pl

Pliki do pobrania

Oferta złożona przez Świętokrzyski Klub Abstyntów “Raj”Data dołączenia 2015-10-09, att593170_oferta.pdf