Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Dokumenty należy złożyć w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia prasowego osobiście lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego nadania przesyłki), w zamkniętych kopertach na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Ochrony Zdrowia
Al. IX Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce

Pliki do pobrania