Oferta złożona w ramach trybu pozakonkursowego przez Fundację Miriam Włoszczowa na realizację zadania publicznego pn. ,,Pamięć źródłem tożsamości”, która poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu pozakonkursowego

Artykuły zawierają treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U. z 2019, poz. 848 ze zm.).

Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji (do 26 maja 2022 roku): pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Al. IX wieków Kielc 3, 25-516 Kielce fax: 41 342 52 65
email: sek.kd@sejmik.kielce.pl

Oferta zadania publicznego