Szachy

Oferta złożona w ramach trybu pozakonkursowego przez Katolicki Ludowy Integracyjny Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy GAMBIT w Starachowicach na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal Szachów im. Marii Kaczyńskiej”

Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy


Oferta Katolickiego Ludowego Integracyjnego Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Szachowego GAMBIT w Starachowicach /w załączeniu/
Publikowana oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczna na adres:

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
ul. Paderewskiego 34 A
25-502 Kielce
fax 41 344 36 11
e-mail: est.sekretariat@sejmik.kielce.pl

Oferta – Katolicki Ludowy Integracyjny Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy GAMBIT w Starachowicach – Festiwal Szachów