Zdjęcie Młodych Ludzi

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2020 roku. Oferty można składać do 16 marca 2020 r.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).


Uwaga! W związku ze zmianą regulaminu konkursu informujemy, że wymagany jest co najmniej 10% finansowy wkład własny Oferenta w odniesieniu do wnioskowanej kwoty dotacji.

Informacji w sprawie otwartego konkursu ofert udziela:
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki, Oddział Edukacji i Nauki,
tel. 41 341 69 09; 41 341 69 07;

Termin składania ofert upływa w dniu 16 marca 2020.

Ogłoszenie o konkursie

OFERTA

Uchwała ws. ogłoszenia

Wzór zaktualizowanego harmonogramu

Wzór zaktualizowanej kalkulacji

Wzór sprawozdania

Oświadczenie o rachunku