Oferta złożona w ramach trybu pozakonkursowego przez Kielecki Klub Jeździecki w Kielcach na realizację zadania publicznego pn. „Udział zawodników Kieleckiego Klubu Jeździeckiego w Halowych Mistrzostwach Polski Kuców, Halowych Mistrzostwach Polski Młodzików i Halowym Pucharze Polski Kuców w Lesznie”.

Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy. Oferta Kieleckiego Klubu Jeździeckiego w Kielcach

Oferta Kieleckiego Klubu Jeździeckiego w Kielcach

Publikowana oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczna na adres:

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
ul. Paderewskiego 34 A
25-502 Kielce
fax 41 344 36 11
e-mail: est.sekretariat@sejmik.kielce.pl