Oferta złożona w ramach trybu pozakonkursowego przez Stowarzyszenie AVITO VIVIT HONORE na realizację zadania publicznego pn. Inscenizacja drogi krzyżowej „X Szydłowska Pasja 2020”

oferta Stowarzyszenia AVITO VIVIT HONORE

Publikowana oferta Stowarzyszenia AVITO VIVIT HONORE poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji (do 25 lutego 2020 roku): pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
ul. Paderewskiego 34a
25-502 Kielce
fax : 41 344 36 11
email: sek.kd@sejmik.kielce.pl