Oferta złożona w ramach trybu pozakonkursowego przez Stowarzyszenie Evviva I’Arte pn. Zabezpieczenie sanitarne festiwalu artystycznego „Racłacamp”

Oferta Stowarzyszenia Evviva I’Arte

Publikowana oferta Stowarzyszenia Evviva I’Arte pn. Zabezpieczenie sanitarne festiwalu artystycznego „Racłacamp”, poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji (do 8 czerwca 2023 roku): pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce fax : 41 342 52 65, email: sekretariat.KD@sejmik.kielce.pl

Artykuły zawierają treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U. z 2019, poz. 848 ze zm.).