Oferta złożona w ramach trybu pozakonkursowego przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach pn. Kielce – Stolica Centralnego Okręgu Przemysłowego

Oferta Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej

Publikowana oferta Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach pn. Kielce – Stolica Centralnego Okręgu Przemysłowego, poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji (do 8 czerwca 2023 roku): pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce fax : 41 342 52 65, email: sekretariat.KD@sejmik.kielce.pl

Artykuły zawierają treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U. z 2019, poz. 848 ze zm.).